Inne

Fundacja Harcerstwa Centrum Wychowania Morskiego ZHP zorganizowała 20 października  konferencję poświęconą 100-leciu Wychowania Morskiego w Polsce.
Jak zaznaczyli organizatorzy była to  okazja do spotkania i wymiany doświadczeń organizacji, stowarzyszeń, fundacji i osób prywatnych zainteresowanych szeroko pojętym wychowaniem morskim - ralacjonuje na swej witrynie WWW Bałtycki Klaster Morski i Kosmiczny. 

Obrady skupione były na wychowaniu żeglarskim, szczególnie harcerskim

Tą konferencją Centrum Wychowania Morskiego ZHP pragnie rozpocząć szeroki dialog dotyczący spraw morskich, a zwłaszcza wychowania młodzieży, ekologii i gospodarki morskiej państwa Polskiego - czytamy w relacji Bałtyckiego Klastra Morskiego i Kosmicznego z konferencji. Jego celem ma być zaprogramowanie działań, które wzmocnią świadomości i otwartości społeczeństwa, ze szczególnym uwzględnieniem młodzieży. Planowane wydarzenie ma być początkiem wspólnej pracy różnych środowisk nad ogólnopolskim programem wychowania wodnego - mówił hm. Rafał Klepacz.

Nawiązując do tej idei Marek Grzybowski, prezes zarządu Bałtyckiego Klastra Morskiego i Polskiego Towarzystwa Nautologicznego deklarował wsparcie działań Centrum Wychowania Morskiego ZHP i poparł inicjatywę integracji działań na rzecz wychowania morskiego. Joanna Zielińska, przewodnicząca Rady Miasta Gdynia zauważyła, że  Gdynia od zawsze zapewniała miejsce dla żeglarzy i aktywnie działa na rzecz wychowania morskiego.

O działalności harcerstwa polskiego jeszcze pod zaborami na terenach rosyjskich oraz działalności Hufca Syberyjskiego mówili dr  Marek Siwicki i hm. Jerzy Chrabąszcz. O początkach żeglarstwa w Polsce po odzyskaniu niepodległości, powstaniu i działalności Yacht Clubu Polski  i sukcesach polskich żeglarzy z klubów w Gdyni i Wolnym Mieście Gdańsku w okresie międzywojennym mówił przytaczając liczne fakty kpt. Jan Goździkowski, a wychowaniu morskim w Marynarce Wojennej RP prof. Andrzej Drzewiecki z Akademii Marynarki Wojennej.

O edukacji i wychowaniu morskim Pod żaglami STS Fryderyk Chopin opowiedział Piotr Kulczycki, prezes Fundacji 3 Oceans. W efekcie w ciągu 7 lat działania Niebieskiej Szkoły pod żaglami Fryderyka Chopina średnio 57 dni na morzy spędziło na morzu około 500 uczniów, a w około 500 rejsach tygodniowych  wzięło udział około 400 młodych adeptów żeglarstwa. Działalność Centrum Żeglarskiego w Szczecinie zaprezentował Jerzy Raducha, eksponując uczestnictwo Szczecinian w The Tall Ship Races. Niezwykle ciekawą inicjatywą jest wydanie albumu "Ożaglowani" zawierające wspomnienie uczestników tych regat w latach 2004-2017.

O przekształceniach, działalności i licznych inicjatywach Pomorskiego Związku Żeglarskiego mówił Jerzy Raducha, zwracając uwagę że rośnie liczba podmiotów zajmującym się szkoleniem żeglarskim i motorowodnym na Pomorzu. Dziś działalność taką prowadzi około 120 podmiotów, a 253 jednostki uprawnione są do przeprowadzania egzaminów. Pior Królak omówił gdański program edukacji morskiej, w którym ważną rolę odgrywa STS Generał Zaruski. Tutaj również liczby są imponujące, biorąc pod uwagę ograniczone środki finansowe i zasoby ludzkie. Program wychowania morskiego obejmuje bowiem młodzież szkół podstawowych i średnich. Łącznie przeszkolono w pierwszym roku programu 1650 osób, w tym 900 osób ze szkół podstawowych. Obok rejsów jednodniowych, program obejmuje rejsy na STS Generał Zaruski. Gdańska Szkoła pod Żaglami organizuje na jachcie rejsy 3-tygodniowe i tygodniowe dla różnych grup młodzieży. Alina Wróbel w sposób dynamiczny mówiła o działalności edukacyjnej Muzeum Marynarki Wojennej  wśród najmłodszych, zwracając uwagę na działania aktywizujące w ramach warsztatów. "Staramy się wychowywać narybek na przyszłych żeglarzy i marynarzy" - mówiła Alina Wróbel.

W kolejnych wystąpieniach zaprezentowano 7 lat aktywności Fundacji Rejs Odkrywców

Działalność wychowaczą Wodnego Związku Harcerstwa Polskiego (hm. Rafał Klepacz) oraz programy wodniackie dla niepełnosprawnych (Jerzy Raducha). Spotkanie zakończyło się dyskusją nt. przyszłości wychowania morskiego. Do panelu zostali zaproszeni eksperci z długoletnim doświadczeniem w edukacji morskiej: Barbara Latocha z Ligi Morskiej i Rzecznej, Bogusław Witkowski z PZŻ, kpt. Alfred Naskręt, dyrektor Szkoły Morskiej w Gdyni, Piotr Kulczycki, armator STS Fryderyk Chopin oraz phm. Wiktor Wróblewski z Centrum Wychowania Morskiego ZHP.

Warto zauważyć, że krótka listę sponsorów wypełniły jedynie Zarząd Morskiego Portu Gdynia i DCT Gdańsk. Wśród długiej listy partnerów honorowych byli m.in. Minister Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej, Marszałek Województwa Pomorskiego oraz Urząd Morski w Gdyni i Miasto Gdynia.   

źródło: Bałtycki Klaster Morski i Kosmiczny

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Zaloguj się

1 1 1 1
Waluta Kupno Sprzedaż
USD 4.4211 4.5105
EUR 4.6616 4.7558
CHF 4.6132 4.7064
GBP 5.4337 5.5435

Newsletter