Inne

Rada Nadzorcza LOTOS Petrobaltic SA wybrała skład zarządu nowej VI kadencji. Od 15 października br. prezesem zarządu spółki będzie Grzegorz Strzelczyk, natomiast od 5 listopada br. wiceprezesem zarządu ds. operacyjnych będzie Sławomir Sadowski.

Nową osobą w zarządzie spółki jest Sławomir Sadowski, który związany jest z LOTOS Petrobaltic od 1991 roku, a nieprzerwanie od 2000 roku zasiadał w Radzie Nadzorczej jako przedstawiciel jej pracowników. Kadencja obecnie działającego zarządu kończy się 14 października br.

LOTOS to polska grupa kapitałowa, której działalność ma strategiczne znaczenie dla krajowego i europejskiego bezpieczeństwa w sektorze energii oraz polskiej gospodarki. LOTOS wydobywa gaz ziemny i ropę naftową w Polsce, Norwegii oraz na Litwie. Należy do niego, zlokalizowana w Gdańsku, jedna z najnowocześniejszych światowych rafinerii, gdzie surowiec przerabiany jest głównie na wysokiej jakości paliwa, w tym paliwa premium – LOTOS Dynamic.

rel (Lotos SA)

1 1 1 1