Inne

Pracownicy Katedry Oceanotechniki i Budowy Okrętów Akademii Morskiej w Szczecinie budują model statku bezzałogowego. W marcu 2018 r. zakończono projekt modelu statku. Obecnie jest budowany kadłub, wkrótce zainstalowany zostanie napęd i rozpoczną się pierwsze próby na wodzie.

– Model będzie wyposażony w ekologiczny napęd elektryczny: do zasilania zastosowane zostaną m.in. ogniwa fotowoltaiczne i ogniwa paliwowe – tłumaczy prof. Tadeusz Szelangiewicz, kierownik Katedry. 

Zainstalowane pędniki pozwolą na bardzo precyzyjne manewrowanie statkiem łącznie z dynamicznym pozycjonowaniem. – W pierwszym etapie prób i testów układu napędowego wszystkie manewry będą realizowane za pomocą zdalnego (bezprzewodowego) sterowania – dodaje profesor. 

Równolegle z budową modelu trwają laboratoryjne (komputerowe) prace nad autonomicznym systemem sterowania i po ich zakończeniu, system autonomiczny zostanie zainstalowany w modelu. Rozpoczną się wtedy próby i testy autonomicznego sterowania na doświadczalnym akwenie Akademii Morskiej w Szczecinie. Po pozytywnym zakończeniu prób z autonomicznym sterowaniem, zostanie zbudowany kolejny model bezzałogowego statku i przeprowadzone zostaną testy z wymianą informacji pomiędzy pływającymi statkami bezzałogowymi. Następnie rozpoczęte zostaną prace badawczo-projektowe nad ekologicznym bezzałogowym statkiem transportowym. 

Pracownicy Katedry będą projektować i budować wielkoskalowe modele redukcyjne w ramach działań Centrum Eksploatacji Obiektów Pływających. – Budowa Centrum ruszy już wkrótce – zapowiada JM Rektor Wojciech Ślączka. – Tamtejsze specjalistyczne laboratoria będą stanowić zaplecze dla dziedzin badawczych związanych z zakresu gospodarki morskiej, w tym także dla pracowników Katedry Oceanotechniki i Budowy Okrętów – dodaje. 

Jedną z wielu możliwości, jakie zostaną stworzone w CEOP będzie potwierdzenie w praktyce działania autonomicznego modelu, który powstaje obecnie, a także kolejnych projektów.

rel (Akademia Morska w Szczecinie)

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Zaloguj się

1 1 1 1
Waluta Kupno Sprzedaż
USD 3.8874 3.966
EUR 4.2524 4.3384
CHF 4.3964 4.4852
GBP 5.066 5.1684

Newsletter