Inne

W dniu 5 kwietnia odbyła się publiczna prezentacja prac dyplomowych magisterskich nominowanych do Nagrody RINA-KORAB 2018 za najlepsze prace dyplomowe obronione w roku 2017.

Komisja składająca się z przedstawicieli RINA oraz Towarzystwa Okrętowców Polskich KORAB przyznała nagrodę The 2018 RINA-KORAB Student Naval Architect Award za pracę pt. „Optimization of foils for small solar-powered hydrofoil using CFD” którą napisała mgr inż. Hanna Pruszko pod opieką promotora dr inż. Pawła Dymarskiego.

Finalistami Konkursu byli także: mgr inż. Rafał Gierasimczyk,  Analiza wytężenia konstrukcji stalowego zbiornika na płynny gaz LPG w warunkach nierównomiernego osiadania”, Promotor: dr hab. inż. Tomasz Mikulski, prof. nadzw. PG; mgr inż. Krzysztof Kopczyk, „Badanie dynamiki konstrukcji żurawia przeładunkowego w oparciu o metodę elementów skończonych”. Promotor: dr inż. Maciej Kahsin; mgr inż. Krzysztof Wołoszyk, „Corrosion’s influence on the structural response of maritime structure”. Promotor: dr inż. Maciej Kahsin.

rel (Politechnika Gdańska, Wydział Oceanotechniki i Okrętownictwa) 

1 1 1 1

Newsletter