Inne

21 marca 2018 w siedzibie Ministerstwa Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej odbyło się spotkanie programowe Światowych Dni Morza, w których wzięli udział m.in. ministrowie, parlamentarzyści, przedstawiciele ministerstw, portów, urzędów morskich, uczelni morskich, urzędów żeglugi śródlądowej, a także innych podmiotów zaangażowanych w rozwój gospodarki morskiej.

Spotkaniu przewodniczył minister Marek Gróbarczyk, towarzyszyli mu wiceministrowie Anna Moskwa oraz Grzegorz Witkowski, a także Dorota Arciszewska-Mielewczyk, przewodnicząca sejmowej Komisji Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej.

W swoim przemówieniu minister Gróbarczyk podziękował wszystkim za przybycie i zaangażowanie w organizację Światowych Dni Morza. Podkreślił, że jest to jedno z najważniejszych wydarzeń w historii polskiej gospodarki morskiej.

- Po raz pierwszy w historii gospodarzem Światowych Dni Morza jest kraj Europy Środkowo-Wschodniej, położony nad Morzem Bałtyckim. O wyborze Polski do organizacji tego prestiżowego, międzynarodowego wydarzenia zadecydowała Międzynarodowa Organizacja Morska, organizacja wyspecjalizowana ONZ. Stanowi to szczególne wyróżnienie dla naszego kraju – mówił.

Obchody morskiego święta Narodów Zjednoczonych organizowane są corocznie od 2005 r. Dotychczas gospodarzami Światowych Dni Morza były Stambuł, Tokio Rzym, Buenos Aires, Nowy Jork, Ateny, Singapur, Lizbona. W 2017 r. wydarzenie odbyło się w Panamie, natomiast w 2019 r. zostanie zorganizowane w Kolumbii.

Światowe Dni Morza w Polsce odbędą się w dniach 13-15 czerwca 2018 roku w Szczecinie. To międzynarodowe wydarzenie zgromadzi ponad 800 gości z kraju i zagranicy, w tym Sekretarza Generalnego i przedstawicieli Międzynarodowej Organizacji Morskiej, oficjalnych delegacji rządowych oraz ministrów ds. morskich z państw całego świata, jak również przedstawicieli międzynarodowego biznesu i środowiska akademickiego oraz ekspertów zajmujących się szeroko rozumianą tematyką morską.

Tematem wiodącym będzie IMO 70: Nasze dziedzictwo – lepsza żegluga dla lepszej przyszłości. Zostaną także poruszone tematy nowoczesnych i przyjaznych środowisku rozwiązań dla żeglugi morskiej, bezpieczeństwa cyfrowego w żegludze, wyzwań stojących przed nowymi szlakami transportowymi oraz przyszłości rynku pracy w branży morskiej. Są one niezwykle ważne w kontekście rozwoju międzynarodowego transportu morskiego, który pełni wiodącą rolę w handlu światowym. Szacuje się, że ponad 80% towarów transportowanych jest drogą morską. Są to kwestie o szczególnym znaczeniu również dla Polski.

Głównym celem Światowych Dni Morza jest zwiększenie atrakcyjności Polski na arenie międzynarodowej, wzrost aktywności Polski na forum Światowej Organizacji Morskiej oraz promocja polskiego potencjału morskiego, w szczególności edukacji morskiej i kształcenia na polskich uczelniach wyższych.

W tym roku przypada także 70. rocznica powstania Światowej Organizacji Morskiej, co wraz z 100. obchodami odzyskania przez Polskę niepodległości będzie stanowić doskonałą okazję zarówno do promocji za granicą, jak również przyczyni się do  wzrostu atrakcyjności regionu nadmorskiego wśród inwestorów zagranicznych.

rel (MGMiŻŚ)

1 1 1 1