Inne

Wydział Nauk Humanistycznych i Społecznych Akademii Marynarki Wojennej serdecznie zaprasza na wykład otwarty pt: "Strategia morska Indii i nowy porządek międzynarodowy w Azji".

Prelekcja odbędzie się 15 grudnia o 17:00 w sali 119, w budynku Biblioteki Głównej. Wykład przeprowadzą goście z Indii: prof. Shantanu Chakrabarti oraz prof. Arvid Kumar.

rel (Akademia Marynarki Wojennej)

1 1 1 1

Newsletter