Inne

Tradycyjnie rok akademicki rozpoczął się oficjalnymi uroczystościami - sobotnią immatrykulacją studentów u stóp Wałów Chrobrego oraz kameralnym apelem pamięci pod pomnikiem "Tym, którzy nie powrócili z morza" na Cmentarzu Centralnym w Szczecinie.  

W przemarszu Kompanii Honorowej Akademii Morskiej w Szczecinie z towarzyszeniem Orkiestry Wojskowej 8. Flotylli Obrony Wybrzeża ze Świnoujścia uczestniczyło blisko 800 nowo przyjętych studentów AM. Gośćmi uroczystości byli reprezentujący Ministerstwo Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej podsekretarz stanu Grzegorz Witkowski oraz dyrektor Departamentu Żeglugi Śródlądowej, Monika Niemiec-Butryn. Ponadto uroczystość swoją obecnością uświetnili przedstawiciele firm i instytucji branży morskiej, zaprzyjaźnionych szkół i uczelni - ze Szczecina, Polski, ale także spoza granic kraju (w wydarzeniach uczestniczył rektor Azerbaijan Marine State Academy, Aliyev Chingiz Mansur). Głos zabrał również Jego Ekscelencja ksiądz abp Andrzej Dzięga.

Podczas uroczystości studenci złożyli raport ministrowi Grzegorzowi Witkowskiemu, ślubowali też uroczyście na sztandar Akademii Morskiej w Szczecinie, że przystępując do braci studenckiej, będą przestrzegać rządzących tu reguł. - W Szczecinie bije serce gospodarki morskiej - mówił podczas inauguracji Grzegorz Witkowski. - Akademia Morska ma znaczenie strategiczne w rozwoju kadr dla rozwijającej się w Polsce branży.

W przemówieniu inauguracyjnym, JM Rektor dr hab. inż. kpt. ż. w. Wojciech Ślączka, prof. AM, pogratulował studentom wyboru uczelni. - Wierzę, że pasmo Waszych największych sukcesów zaczyna się właśnie dziś - mówił. - Możecie rozwinąć skrzydła na każdym kierunku, pod warunkiem, że dysponujecie siłą wewnętrzną, dyscypliną i samozaparciem – podkreślał.

Sobotnią uroczystość uświetnił występ Chóru Akademii Morskiej w Szczecinie - obok tradycyjnego "Gaudeamus", zespół wystąpił z repertuarem morskim, który przypadł do gustu zgromadzonej licznie publiczności: w inauguracji roku akademickiego, jak zwykle, licznie wzięły udział rodziny i przyjaciele społeczności studenckiej Akademii Morskiej.

Wydarzenia inauguracyjne tradycyjnie rozpoczął apel pamięci pod pomnikiem Tym, którzy nie powrócili z morza. W piątkowe popołudnie, 29 września, zgromadził wielu studentów oraz przedstawicieli firm i instytucji związanych z branżą. Na Cmentarzu Centralnym wspólnie złożyliśmy hołd ludziom morza, którzy odeszli na wieczną wachtę. To cenne, że planując swoją przyszłość, studenci nie zapominają o kultywowaniu tradycji.

rel (Akademia Morska w Szczecinie)

Fot.: AM w Szczecinie