Inne

Projekt "Badania aplikacyjne w obszarze technologii nawigacji, sterowania, komunikacji i wymiany danych pomiędzy autonomicznym statkiem pływającym i statkiem powietrznym" w lutym tego roku otrzymał decyzją NCBiR dofinansowanie w Programie Operacyjnym Inteligentny Rozwój 2014-2020, działanie 4.1, poddziałanie 4.1.4. Projekt, któremu nadano kryptonim AVAL (Autonomous Vessel with Air Look), rozpoczął się 1 czerwca.

Celem projektu jest realizacja badań przemysłowych oraz rozwojowych, których efekty zostaną zastosowane w technologii autonomicznego statku morskiego. Głównym elementem technologii jest system innowacyjnej nawigacji morskiej wykorzystujący, oprócz urządzeń nawigacyjnych zainstalowanych na statku, dane z obserwacji wizyjnej prowadzonej przez bezzałogowy statek powietrzny.

Projekt będzie realizowany przez multidyscyplinarne konsorcjum naukowo-przemysłowe w składzie: Politechnika Białostocka (Wydział Informatyki i Wydział Mechaniczny) - lider konsorcjum, Fundacja Bezpieczeństwa Żeglugi i Ochrony Środowiska w Iławie oraz firmy akademickie: Sup4NAV sp. z o.o. i UpLogic sp. z o. o. spin-off Politechniki Białostockiej.

AVAL znalazł się na liście trzynastu rekomendowanych do dofinansowania projektów. Całkowity budżet wynosi 10 343 437,09 zł, a wysokość przyznanego dofinansowania to 9 272 540,76 zł.

Pomysłodawcą projektu jest dr inż. kpt ż.w. Piotr Wołejsza - prezes Sup4NAV. Rolę kierownika projektu będzie pełniła dr Jolanta Koszelew w Wydziału Informatyki.

AVAL będzie realizowany przez 36 miesięcy. 

rel (Politechnika Białostocka)

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Zaloguj się

1 1 1 1
Waluta Kupno Sprzedaż
USD 3.9281 4.0075
EUR 4.2235 4.3089
CHF 4.3078 4.3948
GBP 4.9363 5.0361

Newsletter