Inne

Na wodach kołobrzeskiego portu zakończono dziś kurs "Zapobieganie zagrożeniom w zakresie bezpieczeństwa morskiego - Neptun 2017".

Jego organizatorami byli: Morski Oddział Straży Granicznej w Gdańsku i Centralny Ośrodek Szkolenia Straży Granicznej w Koszalinie. Międzynarodowe manewry z użyciem jednostek pływających na morzu trwały od 22 maja, a ich obserwatorem był kmdr SG dr Piotr Patla Komendant Morskiego Oddziału Straży Granicznej.

Szkolenie zorganizowano w partnerstwie z Agencją Unii Europejskiej ds. Szkolenia w Dziedzinie Ścigania (CEPOL). Uczestniczyło w nim 25 funkcjonariuszy służb kontrolnych z 16 krajów Unii Europejskiej, którzy na co dzień zajmują się ochroną bezpieczeństwa morskiego. Manewry „Neptun 2017” prowadzili eksperci z centrów do spraw terroryzmu i bezpieczeństwa z Portugalii, Francji, Grecji i Polski. Ćwiczenia praktyczne wspomagało 52 funkcjonariuszy z Morskiego Oddziału Straży Granicznej, Centralnego Ośrodka SG, a także 29 studentów Akademii Morskiej w Szczecinie.

Charakterystyka i wykorzystanie możliwości międzynarodowej współpracy w procedurach zwiększania bezpieczeństwa morskiego na wodach UE, identyfikacja struktur i metod zabezpieczenia głównych portów morskich UE, specyfika zapewnienia bezpieczeństwa na międzynarodowych morskich szlakach komunikacyjnych w kontekście ochrony portów Państw Członkowskich UE i infrastruktury morskiej - to tylko niektóre zagadnienia i problemy poruszane podczas szkolenia. Manewrowanie pontonem w trudnych warunkach hydrometeorologicznych, taktyka interwencji z użyciem broni palnej, przemieszczania się po statku, abordaż na jednostkach pływających w celu zatrzymania szczególnie niebezpiecznego przestępcy, przeszukania pod kątem przemytu ludzi, wspólna akcja ratownicza służb poszukiwawczo-ratowniczych, czy taktyka i techniki podejmowania rozbitków z wody, to przykładowe scenariusze zorganizowanego ćwiczenia.

Kurs należał do trudnych i wymagających. W jednym miejscu spotkali się funkcjonariusze służb kontrolnych państw członkowskich UE (Belgii, Bułgarii, Chorwacji, Estonii, Francji, Grecji, Hiszpanii, Holandii, Irlandii, Litwy, Łotwy, Malty, Portugalii, Szwecji, Węgier i Polski), wykonujący w służbie praktyczne działania w zakresie kontroli jednostek pływających na morzu, którzy nigdy wcześniej z sobą nie współpracowali. Pomimo realizowania w służbie tych samych czynności związanych z ochroną bezpieczeństwa morskiego, metody ich działania podczas realizacji zadań, rozwiązania konkretnych sytuacji problemowych i całkowicie inne doświadczenia związane choćby z odmienną charakterystyką obszarów morskich UE, wymagały od uczestników ogromnego wkładu pracy i sprawnej kooperacji. Chodziło o wypracowanie uniwersalnych algorytmów postępowania w obszarze budowania bezpieczeństwa morskiego oraz infrastruktury portowej.

Realizacja szkolenia "Neptun 2017" połączyła doświadczenia funkcjonariuszy z państw UE. Wypracowano wspólne standardy działania w celu podniesienia efektywnej ochrony i kontroli bezpieczeństwa morskiego portów, transportu żeglarzy i pasażerów oraz przeciwdziałania zagrożeniom o charakterze terrorystycznym. Nabyta wiedza i umiejętności pozwolą w przyszłości realizować wzajemną współpracę pomiędzy funkcjonariuszami państw UE, co jest niezbędnym elementem pozwalającym na jeszcze skuteczniejsze wykrywanie i przeciwdziałanie zagrożeniom na morzu.

rel (MOSG)

Fot.: Bartłomiej Nakielny

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Zaloguj się

1 1 1 1

Newsletter