Inne

W czwartek 9 lutego br. w Atenach miało miejsce spotkanie mające na celu promowanie możliwości współpracy pomiędzy polskimi i greckimi firmami w sektorze morskim. Imprezę zorganizowała Ambasada Rzeczypospolitej Polskiej w Atenach, we współpracy z firmą eventową Mare Forum International. W tym wyjątkowym, a zarówno pionierskim wydarzeniu wzięło udział siedemnaście firm armatorskich, cztery stocznie, siedem firm inżynieryjnych, pięć doradczych oraz dwa towarzystwa klasyfikacyjne.

W przemówieniu otwierającym seminarium, Jej Ekscelencja Ambasador RP w Grecji, Anna Barbarzak wyraziła opinię: "Jestem głęboko przekonana, że polscy i greccy partnerzy mają ogromny potencjał dla współpracy i można znaleźć wiele obustronnie korzystnych przedsięwzięć. Morze wyznaczało kierunek rozwoju dla wielu pokoleń. Dawało miejsca pracy, możliwości rozwoju dla ambitnych i utalentowanych ludzi, pobudzało naukę, kreowało technologie i wynalazki. Morze utoruje również drogę do przyszłości nowych pokoleń".

Zastępca Dyrektora Departamentu Współpracy Gospodarczej Ministerstwa Spraw Zagranicznych, Maciej Fałkowski, wymienił szereg powodów, dla których polski przemysł stoczniowy może stać się interesujący dla greckich partnerów. Stwierdził między innymi, że polskie i greckie przedsiębiorstwa branży morskiej są względem siebie komplementarne, a polskie stocznie oferują wysokiej jakości, innowacyjne usługi. Z drugiej zaś strony greccy armatorzy cały czas inwestują zamawiając nowe statki, remontują oraz modernizują już te eksploatowane.

Spotkaniu przewodniczył dyrektor zarządzający firmy Aegean Shipping Management, Apostolos Poulovassilis, który jednocześnie moderował szeregiem prezentacji przedstawianych przez uczestników.

Wśród polskich firm prezentujących swój potencjał oraz ofertę dla greckich partnerów znalazł się Polski Rejestr Statków. Firmę reprezentował kierownik placówki PRS w Pireusie, Leszek Pokora.

Kluczowymi wnioskami nasuwającymi się po spotkaniu jest to, że polskie stocznie, producenci oraz firmy usługowe sektora morskiego są gotowe dostarczyć greckim partnerom odpowiednie dla nich produkty i usługi. Oferty polskich firm charakteryzują się specjalistycznym doświadczeniem, nowoczesnymi technologiami, wysoką jakością, terminowością, a także konkurencyjnymi cenami. Uznano również, że przemysł stoczniowy w sektorach niszowych może być także interesujący dla niektórych greckich firm.

Podsumowując seminarium prowadzący wyraził nadzieję, że podobne spotkania organizowane w przyszłości, jak na przykład to planowane w maju 2017 roku Mare Forum w Polsce, pomogą odkrywać synergię klastrów morskich Polski i Grecji i będą tworzyć ramy ściślejszej współpracy gospodarczej pomiędzy tymi krajami.

Zakończeniem polsko-greckiego spotkania były rozmowy w formule B2B, które stanowiły dodatkową pomoc w jeszcze lepszym zaprezentowaniu możliwości współpracy.

rel (PRS SA)

Czytaj także: Mare Forum Poland 2016

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Zaloguj się

1 1 1 1

Newsletter