Inne

 Podsumowaniu roku 2016 i planom na rok 2017 poświęcone było trzecie posiedzenie czwartej kadencji Rady Gospodarki Wodnej Regionu Dolnej Wisły.

Posiedzenie odbyło się w czwartek, 27 stycznia br. Po jego rozpoczęciu, dyrektor i z - cy dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gdańsku przedstawili sprawozdanie z zadań wykonanych w 2016 roku. Następnie w krótkiej prezentacji przybliżyli zebranym działania planistyczne i inwestycyjne przewidziane na 2017 r.

Po prezentacji Rada podjęła uchwałę o pozytywnej opinii dla planu gospodarki odpadami dla województwa warmińsko-mazurskiego.

W czasie dyskusji, nad obecną sytuacją gospodarki wodnej, zebrani zwracali uwagę na potrzebę stworzenia katalogu dobrych praktyk w robotach utrzymaniowych na rzekach oraz podjęli uchwałę o zwróceniu się z apelem do premier RP, Beaty Szydło, o pozostawienie zarządzania gospodarką wodną w jednym resorcie.

rel (RZGW w Gdańsku)

1 1 1 1