Inne

Pod koniec czerwca odbyło się Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, na którym wyłoniono skład Zarządu Spółki nowej VII kadencji. Na stanowisko prezesa zarządu powołany został Andrzej Madejski, a na stanowisko członka zarządu - Dariusz Rudziński.

Andrzej Madejski, absolwent Akademii Morskiej w Gdyni. Swoją karierę zawodową rozpoczął od pracy na statkach jako II mechanik, głównie na jednostkach związanych z przemysłem wydobywczym (Offshore). Od 2007 r. związany z towarzystwem klasyfikacyjnym American Bureau of Shipping, w którym pracował zarówno w kraju, jak i za granicą. Był odpowiedzialny za nadzór nad realizacją skomplikowanych projektów wykonywanych dla potrzeb morskiego przemysłu wydobywczego. W latach 2011-2012, był członkiem międzynarodowego zespołu, który w kooperacji z koreańską stocznią DSME nadzorował projekt budowy platformy wiertniczej w Kazachstanie.

Dariusz Rudziński, związany od 20 lat z Polskim Rejestrem Statków. W latach 2013-2016 pełnił funkcję Prezesa Zarządu VI kadencji.

Nowo wybrany Zarząd jest nastawiony na zacieśnianie współpracy z krajowym przemysłem okrętowym oraz żeglugowym. Pozyskiwane będą nowe akredytacje oraz notyfikacje niezbędne do umacniania pozycji PRS na rynku certyfikacji systemów zarządzania i wyrobów. Intencją Zarządu jest również rozwijanie współpracy z podmiotami z branży paliwowo-energetycznej w zakresie sprawowania nadzorów technicznych oraz doradztwa. Rozszerzanie działalności PRS na forum międzynarodowym będzie również jednym z priorytetów.

- Zarząd PRS SA VII kadencji mając na uwadze 80 lat doświadczeń w pracy na rzecz bezpieczeństwa i jakości na morzu i lądzie z wykorzystaniem dostępnych dzisiaj nowoczesnych technologii i narzędzi pragnie wspierać swoich partnerów biznesowych w realizacji ich przedsięwzięć. Ważnym elementem działalności PRS będzie współpraca z ośrodkami naukowymi i badawczymi - oznajmił nowy Prezes Andrzej Madejski.

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Zaloguj się

1 1 1 1

Źródło:

Newsletter