Inne

W piątek, 8 kwietnia w gdańskim centrum wystawienniczo-kongresowym AmberExpo miała miejsce IV edycja Forum Transportu Intermodalnego FRACHT 2016. W trzech panelach dyskusyjnych uczestniczyła liczna grupa reprezentantów przeszło 100 firm i instytucji związanych z branżą transportową.

W oficjalnej części wydarzenia odczytano m.in.: list ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej Marka Gróbarczyka, który nakreślił w nim istotną rolę transportu morskiego w przewozach intermodalnych. – Za pośrednictwem transportu morskiego do polskich portów trafia bądź opuszcza je, ponad milion kontenerów rocznie – napisał w liście szef morskiego resortu. - Szeroka gama różnorodnych działań inwestycyjnych lub pozainwestycyjnych, podejmowanych przez państwo, samorządy i wielu interesariuszy transportu intermodalnego, istotnie przyczynia się do wzrostu wolumenu obsługiwanych intermodalnych jednostek ładunkowych i pozwala myśleć pozytywnie o przyszłości.

Jak wyliczał w liście minister Gróbarczyk, do działań tych należy zaliczyć m.in. pogłębianie torów podejściowych do portów morskich, budowę terminali kontenerowych, modernizację infrastruktury kolejowej i drogowej, zapewniającej dostęp do portów morskich od strony lądu, rozbudowę systemów informacyjnych, a także poszerzanie ofert rynkowych o nowe produkty intermodalne.

Piątkowa dyskusja to trzy panele tematyczne: „Integracja i współpraca wszystkich uczestników transportu intermodalnego”, „Dofinansowanie projektów intermodalnych z nowej perspektywy unijnej” oraz „Polska, a międzynarodowe korytarze transportowe”. Moderatorem w czasie całego wydarzenia był Tomasz Krawczyk z firmy spedycyjnej IT Logistics.

W pierwszym panelu udział wzięli: Michał Jaworski - Wydział Analiz Rynku, Urząd Transportu Kolejowego; Andrzej Pawłowski - wiceprezes zarządu PKP Polskie Linie Kolejowe SA, Paweł Pucek - członek zarządu DB Schenken Rail Polska SA, Iwona Skurzewska - członek zarządu PKP CARGO CONNECT Sp. z o.o., Adam Pecho - prezes zarządu SKK Rail Sp. z o.o., Katarzyna Korowicka - dyrektor ds. handlu LOTOS Kolej Sp. z o.o., prof. zw. Andrzej Grzelakowski - Akademia Morska w Gdyni, Ryszard Mazur - dyrektor ds. Strategii i Rozwoju Portu w ZMP Gdańsk SA, Marcin Kamola - kierownik ds. rozwoju biznesu DCT Gdańsk SA oraz Beata Kosk, p.o. dyrektora Izby Celnej w Gdyni.

Michał Jaworski z Urzędu Transportu Kolejowego, przytoczył statystyki ilustrujące wolumeny przewozów kolejowych. Poinformował, że w 2015 roku w porównaniu do roku poprzedniego, odnotowano znaczny wzrost liczby TEU - o 3,4%, natomiast aż o 8,2% wzrósł wskaźnik masy ładunków. Większość ładunków przewożono w kontenerach 20-stopowych i 40-stopowych. Mówca podkreślał także np. konieczność nadania priorytetu dla pociągów intermodalnych (kontenerowych) w stosunku do pociągów towarowych, potrzebę inwestycji w modernizację infrastruktury, a także rozbudowę i budowę nowych terminali przeładunkowych oraz odciążenie transportu drogowego poprzez przeniesienie znacznej części towarów na kolej, które powinno być wspólnym celem wszystkich interesariuszy transportu intermodalnego.

O usprawnieniu transportu intermodalnego od strony systemowej mówiła Katarzyna Korowicka z LOTOS Kolej, która przyznała, iż spółka od kilku lat wdraża i ulepsza system informatyczny, pozwalający zarządzać procesem przewozowym. Jak dodała, dzięki niemu umacnia się konkurencyjność firmy na rynku przewozów kolejowych. Nad takim systemem powinni również pracować inni przewoźnicy i operatorzy, którzy dzięki informatyzacji wymiany informacji będą w stanie zwiększać efektywność działania.

Przykładem, szczegółowo prezentowanym podczas piątkowego wydarzenia przez dr hab. inż. Bogusława Śliwczyńskiego, był Port Community System, czyli neutralna, bezpieczna i otwarta platforma elektroniczna, umożliwiająca inteligentną wymianę informacji w portach. Taka wymiana informacji pomiędzy służbami administracji publicznej oraz podmiotami funkcjonującymi w polskich portach stanowi niezwykle istotny element usprawnienia współpracy przy obsłudze łańcuchów logistycznych w polskich portach oraz w firmach z nimi związanych.

– Celem jest zaprojektowanie i wdrożenie neutralnej technologicznie, otwartej ze względu na standaryzację oraz bezpiecznej operacyjnej platformy komunikacyjnej – mówił dr Śliwczyński.

O innym, usprawniającym pracę systemie mówiła Beata Kosk p.o. dyrektora Izby Celnej w Gdyni. - Porty24h to system, dzięki któremu odprawa przebiega w ciągu 24 godzin – mówiła. Rozwiązanie to weszło w życie 1 stycznia 2015 roku i związane jest z tzw. czwartą ustawą deregulacyjną, która nakłada na Służby Celne obowiązek kontroli odbywających się w ciągu maksymalnie jednej doby.

Czytaj więcej: Konferencja Izby Celnej w Gdyni „Porty 24h”

W dalszej części panelu, o możliwościach portu w Gdańsku mówił Ryszard Mazur. - Realizowana jest strategia, która powstawała przez lata i na której realizację pozwoliły korzystne warunki rynkowe – przyznał Mazur. - Infrastruktura dostępowa ma decydujący wpływ na to, że do Gdańska wręcz pukają inwestorzy. Udaje nam się realizować metodę buduj-operuj, nie mając własnych możliwości finansowych na zbudowanie nabrzeża czy terminalu. Mamy to w strategii, ale realizujemy dopiero wtedy, kiedy trafia się ktoś, kto jest w stanie zaoferować pewną kwotę na realizację i czekać, aż kwota ta zwróci się z działalności operacyjnej. 

Jak jednak przyznał, koncepcja terminali intermodalnych, która została zaprezentowana na zeszłorocznej edycji Forum Transportu Intermodalnego FRACHT, póki co nie spotkała się z dużym zainteresowaniem inwestorów, mimo ubiegłorocznego zaciekawienia tematem.

Czytaj też: III Forum Transportu Intermodalnego FRACHT 2015: Kontenery pojadą z Mińska do Gdańska

O działaniach infrastrukturalnych w DCT Gdańsk mówił natomiast Marcin Kamola. – W najbliższym okresie planowane są działania związane z powiększeniem drogi prowadzącej do terminalu i przebudową kompleksu bramowego – stwierdził, dodając, że działaniem niwelującym szczyty przewozowe i jednocześnie usprawniającym pracę terminalu będzie awizacja samochodów tak, aby podstawiały się one na konkretny kwadrans, a nie dzień.

– Pod koniec sierpnia br. zostaną także oddane do użytku place składowe terminalu T2, a we wrześniu rozpocznie on pracę, by w listopadzie działać już na pełnych obrotach – zadeklarował. – Zapobiegnie to sytuacji, gdy w danym momencie nie ma gdzie zmieścić pustych kontenerów. Kamola dodał także, iż w przyszłym roku bocznica kolejowa zostanie wydłużona tak, aby mogła obsługiwać pociągi o długości 750 m. Poinformował, że obecnie trwają związane z tym prace projektowe.

„Dofinansowanie projektów intermodalnych z nowej perspektywy unijnej 2014-2020”  było tematem drugiej części panelu, w której udział brali: Monika Stopa – naczelnik wydziału Departamentu Programów Infrastrukturalnych Ministerstwa Rozwoju, Przemysław Gorgol – dyrektor Centrum Unijnych Projektów Transportowych, Henryk Zielaskiewicz – naczelnik wydziału PKP CARGO SA oraz Jakub Majewski z fundacji Pro Kolej. Mówiono o pozyskiwaniu środków na nowe realizacje oraz pierwszych projektach intermodalnych z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.

Czytaj też: Kolejowa rewolucja w trójmiejskich portach

Jacek Wójcikiewicz – kierownik działu handlowego i marketingu Zarządu Morskich Portów Szczecin i Świnoujście SA zainaugurował ostatni panel piątkowej konferencji „Polska, a międzynarodowe korytarze transportowe”.

W swoim wystąpieniu wskazał m.in., iż w najbliższym czasie usprawniona zostanie infrastruktura portowa, w tym ponad 36 km torowisk, które będą dostosowane do obciążeń wymaganych przez operatorów w całej UE, wybudowane nowe nabrzeża i parkingi buforowe, czyli miejsca, które pozwolą na załadunek bądź wyładunek towaru. Zadeklarował, iż Zarząd Portów Szczecin i Świnoujście przeznaczy 7,5 mln euro na inwestycje związane z wybudowaniem od podstaw odpowiedniego terminalu intermodalnego, który powstać ma na bazie dwóch, już istniejących stanowisk. Nowe, ponad 297 - metrowe stanowisko będzie w stanie obsłużyć statki o ponad 270 m długości, a głębokość w porcie z 9,5 metra wzrośnie do 13 m. Jest to pierwsza inwestycja z budżetu CEF (Connecting Europe Facility, program „Łącząc Europę) na lata 2014-2020 w polskim porcie, realizowana w ramach Autostrady Morskiej Świnoujście-Trelleborg.

W panelu trzecim uczestniczyli także: Katarzyna Gruszecka-Spychała – wiceprezydent Gdyni, Leszek Lulewicz – dyrektor Departamentu Transportu i Infrastruktury Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego, Andrzej Filipowicz – prezes Stowarzyszenia "Nowy Jedwabny Szlak" oraz Barbara Dunaszewska – dyrektor biura handlowego – Rynki Zagraniczne i Intermodal PKP CARGO SA.

Patronatem honorowym tegoroczną edycję wydarzenia objęło: Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa, Ministerstwo Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej, a także Marszałek Województwa Pomorskiego, Marszałek Województwa Zachodniopomorskiego, Prezydent Miasta Gdańska oraz Prezydent Miasta Gdyni.

Patronat medialny nad Forum Transportu Intermodalnego FRACHT 2016 ponownie objął m.in. Portal Morski. 

Jutro opublikujemy obszerny materiał filmowy z tego wydarzenia.

AL, rel 

Fot.: Piotr B. Stareńczak

 

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Zaloguj się

1 1 1 1

Newsletter