Inne

W środę, 7 bm. w obecności Dowódcy Generalnego Rodzajów Sił Zbrojnych gen. broni dr Mirosława Różańskiego zdający i obejmujący generałowie i admirałowie podpisali protokoły przekazania obowiązków służbowych Szefa Sztabu, Inspektora Wojsk Lądowych oraz Inspektora Marynarki Wojennej.

Zwracając się do odchodzących generałów Ireneusza Bartniaka, Janusza Bronowicza i admirała Mariana Ambroziaka, dowódca generalny podziękował za dyspozycyjność, za służbę Ojczyźnie oraz za dołożenie wszelkich starań przy budowaniu oraz wprowadzaniu nowego systemu kierowania i dowodzenia Sił Zbrojnych.

– Było dla mnie wielką przyjemnością, że od lipca ubiegłego roku mogłem z Wami współpracować w ramach dowództwa, każdy z Was wniósł do naszej struktury wiele przymiotów, za co serdecznie Wam dziękuję - podkreślił generał Różański. (...)

– O interesy Marynarki Wojennej trzeba dbać w Warszawie – powiedział generał Różański zwracając się do nowego Inspektora Marynarki Wojennej kontradmirała Mirosława Mordela. Dowódca generalny stwierdził też że nowy inspektor zajmując się sprawami gestorskimi czy szkoleniowymi będzie miał możliwość realnego wpływu na stan Marynarki Wojennej. (...)

Na stanowisku Inspektora Marynarki Wojennej obowiązki przyjął kontradmirał Mirosław Mordel, do niedawna dowódca 3 Flotylli Okrętów. Zastąpił on adm. Mariana Ambroziaka, który do czasu zakończenia zawodowej służby wojskowej został skierowany do wykonywania obowiązków w Centrum Operacji Morskich – Dowództwie Komponentu Morskiego.

Czytaj także:  Kontrad.  Miroslaw Mordel Inspektorem Marynarki Wojennej RP

Kontradmirał Mirosław Mordel ukończył Wyższą Szkołę Marynarki Wojennej w Gdyni w1984 r. Zajmował stanowiska: dowódcy działu ORP Sokół  i potem ORP Orzeł, zastępcy dowódcy, a następnie dowódcy ORP Dzik. W latach 90. ukończył podyplomowe studia dowódczo-sztabowe w Akademii Marynarki Wojennej w Gdyni. W roku 1997 został szefem sztabu dywizjonu Okrętów Podwodnych, a w 1999 – starszym specjalistą Oddziału Operacyjnego Sztabu MW. W roku 2000 ukończył kurs sztabowy w Akademii Dowodzenia Bundeswehry w Hamburgu i wykonywał zadania specjalisty ds. planowania ćwiczeń okrętów podwodnych w Dowództwie Okrętów Podwodnych NATO Wschodniego Atlantyku (COMSUBEASTLANT) w Northwood (Wielka Brytania).

Od roku 2003 zastępca, potem dowódca dywizjonu Okrętów Podwodnych. Od 2007 r. zastępca i następnie szef Zarządu Planowania Rozwoju w Sztabie Marynarki Wojennej. W 2009 r. skierowany na roczne Podyplomowe Studia Polityki Obronnej w Akademii Dowódczej Marynarki Wojennej w Newport. W lipcu 2010 roku został zastępcą szefa Zarządu Planowania Strategicznego – P-5 Sztabu Generalnego WP. 1 stycznia 2014 roku objął dowodzenie największym związkiem taktycznym Marynarki Wojennej - 3 Flotyllą Okrętów w Gdyni.

rel (DGRSZ)