Inne

Inwestycja realizowana przez Bilfinger Mars Offshore sp. z o.o. – utworzenie zakładu produkcji fundamentów morskich elektrowni wiatrowych zdobyła 2. miejsce w konkursie „Buduj bezpiecznie”. Doceniono w nim naszą organizację pracy na budowie i dbałość o jej bezpieczeństwo.

Inwestycja została zgłoszona do konkursu przez inspektora Państwowej Inspekcji Pracy, wizytującego budowę i przeprowadzającego comiesięczne kontrole. W ocenie brano pod uwagę m.in. opracowanie i realizację planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, zagospodarowanie placu budowy, koordynację oraz skuteczność nadzoru nad przestrzeganiem zasad i przepisów bhp przez wszystkie podmioty działające na budowie. Wypadek ciężki, zbiorowy lub śmiertelny eliminował budowę z udziału w konkursie. W przypadku budowy na Ostrowie Brdowskim szczególnie chwalono opracowanie instrukcji bezpieczeństwa wykonywania robót dla wszystkich prac realizowanych przez wykonawców i podwykonawców oraz jednolity system tablic informujących o strefach niebezpiecznych.

Organizatorem konkursu jest Państwowa Inspekcja Pracy i Okręgowe Inspektoraty Pracy. Nagrody mają charakter honorowy, zostały wręczone podczas uroczystej gali 17 listopada 2014 r. w teatrze „Pleciuga" w Szczecinie.

Celem konkursu jest propagowanie bezpiecznych i higienicznych warunków pracy na placach budów oraz promocja wykonawców robót budowlanych, którzy zapewniają bezpieczne stanowiska pracy podczas realizacji inwestycji budowlanych. W efekcie ma to prowadzić do wzrostu poziomu bezpieczeństwa pracy w budownictwie w naszym kraju.

kso-offshore.com

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Zaloguj się

1 1 1 1
Waluta Kupno Sprzedaż
USD 4.4227 4.5121
EUR 4.6593 4.7535
CHF 4.6272 4.7206
GBP 5.427 5.5366

Newsletter