Inne

Wśród miejsc, z których bezpośrednio przyjrzeć się można pracy gdańskiego portu, jedno jest szczególnie urokliwe. U stóp Wzgórza Pilotów, na którym przed 120 laty wzniesiona została latarnia morska uważana za jedną z najpiękniejszych w północnej Europie, leży Nabrzeże Kpt. T. Ziółkowskiego. Wysiłkiem Zarządu Morskiego Portu Gdańsk zostało w minionej dekadzie wyremontowane i częściowo przebudowane na rekreacyjny bulwar. Właśnie tam Port Gdańsk przygotował specjalną wystawę pod hasłem "Dawniej i dziś".

Premierowa prezentacja historii portu zawiera ponad 100 fotogramów. W trzech cyklach obrazuje historię rozwoju portu od X wieku do współczesności. Część pierwsza prezentuje stary port w zakolu Motławy. Ryciny przypominają sposoby przeładunku, najczęściej przewożone towary i dawne statki. Ten okres zamyka wspomnienie II wojny światowej i archiwalne zdjęcia pokazujące skalę zniszczeń portowej infrastruktury. Część druga opowiada współczesną historię portu, szczególnie okres budowy obchodzącego swoje 40-lecie Portu Północnego. Zestaw kolejnych zdjęć przedstawia jak zmieniał się port, jak jego konkretne fragmenty wyglądały przed laty i jak wykorzystywane są obecnie.

"Port Gdańsk - budujemy historię" - to opowieść pisana piórem profesora Andrzeja Januszajtisa, ilustrowana rycinami ze zbiorów PAN, Muzeum Narodowego w Gdańsku i Centralnego Muzeum Morskiego oraz m.in. dokumentalnymi zdjęciami Zbigniewa Kosycarza i współczesnymi fotografiami "z lotu ptaka" Kacpra Kowalskiego.

Na miejsce można wygodnie dojechać samochodem, można skorzystać z komunikacji tramwajowej i autobusowej. Bulwar na Nabrzeżu Kpt. Tadeusza Ziółkowskiego kończy także jedną z najbardziej atrakcyjnych tras rowerowych Trójmiasta. Wzdłuż plaży biegnie tam ścieżka niemal od Gdyni, by przez niedawno zrewitalizowany Park Brzeźnieński im. Jana Jerzego Haffnera dotrzeć do bazy promowej PŻB i nabrzeża, wzdłuż którego przepływają wszystkie statki wchodzące do wewnętrznej części Portu Gdańsk. Zarząd ZMPG S.A. liczy, że zorganizowana tam plenerowa wystawa istotnie wzbogaci listę gdańskich atrakcji turystycznych tego lata.

Portowa wystawa pod hasłem Dawniej i dziśPortowa wystawa pod hasłem Dawniej i dziśPortowa wystawa pod hasłem Dawniej i dziś

Źródło: