Inne

27 lutego 2014 roku na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego odbędzie się pod patronatem honorowym Dyrektora Urzędu Morskiego w Gdyni dr. inż. kpt. ż.w. Andrzeja Królikowskiego, III Ogólnopolska Konferencja Prawa Morskiego „Morze Bałtyckie - wspólne dobro Europy” organizowana przez gdańską Grupę Lokalną Europejskiego Stowarzyszenia Studentów Prawa ELSA.

Planowane są trzy części tematyczne konferencji. Pierwsza z nich poświęcona zostanie problemowi konkurencyjności gospodarki morskiej. Tematem części drugiej stanie się środowiskowa gospodarska morska. Zgromadzeni postarają się odpowiedzieć na pytanie: jak pogodzić gospodarkę i środowisko dla wspólnego dobra? Trzeci panel dotyczyć będzie społecznej gospodarki morskiej, a dokładnie sposobów wykorzystania ludzkiego potencjału w miastach - portach.

Szczegółowe informacje na temat konferencji dostępne są na oficjalnej stronie internetowej wydarzenia pod adresem: www.prawo-morskie.pl. Udział w konferencji jest bezpłatny, jednakże wymaga wcześniejszej rejestracji za pośrednictwem formularza dostępnego na stronie internetowej konferencji.

Do wzięcia udziału w konferencji zachęcamy w szczególności przedstawicieli świata nauki, prawników, przedsiębiorców oraz pracowników administracji rządowej i samorządowej.

Więcej informacji na www.prawo-morskie.pl

1

Źródło: