Inne

Chcesz szybko dowiedzieć się czegoś na temat historii wojen morskich od czasów najdawniejszych do końca XVI wieku? Jeśli tak, musisz koniecznie sięgnąć po najświeższą pracę prof. Dariusza Nawrota. Nie zawiedziesz się.

„Zarys historii konfliktów morskich od czasów najdawniejszych do końca XVI wieku”, bo o tej publikacji mowa, to świetne wprowadzenie do określonej w tytule problematyki, napisana przez wybitnego jej znawcę z Akademii Marynarki Wojennej w Gdyni.

Książka podzielona jest na trzy rozdziały. Pierwszy dotyczy dziejów flot wojennych w starożytności. Drugi doprowadza je do końca XVI wieku – kończąc na bitwach pod Lepanto i Gravelines. Trzeci zaś ukazuje historię powstania i rozwoju polskich morskich sił zbrojnych za panowania ostatnich Jagiellonów.

Wszystko w tej pracy podporządkowane jest jednemu celowi – w sposób maksymalnie przystępny ukazać wojny morskie w omawianym przez autora okresie. Publikacja zaznacza główne linie rozwojowe flot wojennych, skrótowo opisuje najważniejsze bitwy morskie, techniki i metody walki na morzach w prezentowanym przedziale czasowym. Liczne ilustracje znakomicie ułatwiają lekturę tekstu.

Oczywiście książka prof. Nawrota nie zastąpi bardziej szczegółowych opracowań poszczególnych wojen morskich. Jest zwięzłym zarysem tego tematu – tylko i aż zarysem. Choć napisana została głównie z myślą o studentach uczelni humanistycznych, to jednak jej lekturę gorąco polecamy wszystkim miłośnikom morza i historii.

Zarys historii konfliktów morskich od czasów najdawniejszych do końca XVI wieku”, Dariusz Nawrot, Wydawnictwo Akademickie Akademii Marynarki Wojennej w Gdyni (www.amw.gdynia.pl), str. 208

1