Inne

W dniu 19 kwietnia 2012 r., w siedzibie Polskiej Żeglugi Morskiej w Szczecinie, odbyło się Zwyczajne Walne Zgromadzenie Związku Armatorów Polskich (ZAP). Prezesem organizacji został ponownie Paweł Szynkaruk, dyrektor naczelny Polskiej Żeglugi Morskiej.

W trakcie obrad, władzom statutowym stowarzyszenia udzielono absolutorium za rok 2011 oraz przedłużono mandat na kolejną, dwuletnią kadencję zarządowi ZAP, w składzie: Paweł Szynkaruk, prezes Zarządu (PŻM), Jacek Wiśniewski, wiceprezes Zarządu (Euroafrica), Roman Woźniak, wiceprezes Zarządu (PLO).

1 1 1 1