Inne
Ministerstwo Infrastruktury uprzejmie informuje, że Komisja Europejska prowadzi serwis internetowy dotyczący spraw morskich – Maritime Forum.

Powstanie i rozwój tego serwisu jest przejawem realizacji zintegrowanej polityki morskiej Unii Europejskiej. Wpisuje się również w prowadzenie polityki morskiej Polski.

Serwis przeznaczony jest dla wszystkich zainteresowanych sprawami morskimi. Pozwala na publikowanie dokumentów, informacji o wydarzeniach, a przez to stwarza możliwość pogłębiania wiedzy o poszczególnych sprawach morskich. Standardem jest udostępnianie informacji wszystkim jego użytkownikom, pozwala jednak na ograniczenie dostępności publikowanych materiałów do określonej grupy odbiorców.

Do korzystania z serwisu można zarejestrować się nieodpłatnie pod adresem internetowym: https://webgate.ec.europa.eu/fpfis/iwt/

Ministerstwo Infrastruktury zachęca wszystkie instytucje i osoby prywatne zainteresowane sprawami morskimi do aktywnego korzystania z serwisu Maritime Forum.


PiotrP

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Zaloguj się

1 1 1 1

Źródło:

Newsletter