Inne
Stojąca na progu bankructwa niemiecka stocznia Cassens Werft z Emden została kupiona przez grupę inwestorów, co uchroniło ją przed likwidacją.

Na stanowiskach pozostanie obecne kierownictwo stoczni, a także wszyscy pracownicy (obecnie zaledwie 70 osób).

Stocznia przejdzie restrukturyzację i skoncentruje się na budowie i remontach małych, specjalistycznych statków pasażerskich, oraz budowie i transporcie ciężkich konstrukcji stalowych.

Obecnie stocznia kończy budowę specjalistycznego statku E-Ship 1 przeznaczonego do przewozu elementów turbin wiatrowych i wyposażonego w pomocniczy napęd w postaci rotorów Fletnera (jego budowę rozpoczęła zbankrutowana stocznia Lindenau z Kilonii).

Źródło: