Inne
Kilkakrotne próby uruchomienia połączenia promowego pomiędzy Helsinkami a St. Petersburgiem jak dotąd kończyły się porażką.

Kolejną podejmuje obecnie nowy operator - St. Peter Line. Od kwietnia 2010 roku będzie on obsługiwał tę linię przy pomocy promu Princess Maria (ex Queen of Scandinavia).

Linia będzie oferowała pięć połączeń w tygodniu.

Rosjanie zapowiedzieli rozszerzenie ruchu bezwizowego na wszystkich pasażerów promu, bez względu na narodowość.