Inne
Aż 37 pracowni jest zainteresowanych wykonaniem koncepcji urbanistyczno-architektonicznej nowego portu jachtowego w Szczecinie. „Tyle ofert wpłynęło na ogłoszony przez miasto konkurs” - poinformował Piotr Landowski z Biura Promocji i Informacji UM.

Fot. Marek KLASA

Konkurs gmina ogłosiła w zeszłym miesiącu a większość ofert napłynęła z polskich pracowni. „Były jednak oferty z Hiszpanii i Wielkiej Brytanii” - dodaje Landowski.

10 pracowni poproszono o uzupełnienie zgłoszeń. Mają na to czas do końca miesiąca. Po tym terminie wybrani uczestnicy oficjalnie zaproszeni zostaną do składania prac konkursowych.

Port jachtowy powstać ma wyspie Grodzkiej i przy Nabrzeżu Starówka na wyspie Łasztownia. Gmina będzie się starać o dofinansowanie budowy portu z programu Interreg. Zakłada się, że port jachtowy powstanie najpóźniej do połowy 2013 r. Służyć będzie uczestnikom finału The Tall Ships Races, który odbędzie się w Szczecinie za 4 lata.
1 1 1 1

Źródło: