Inne
Ze względu na rosnące ceny i koszty utrzymania, produkcja luksusowych jachtów przenosi się obecnie do krajów rozwijających się.

Najbardziej obiecującą lokalizacją wydają się Chiny, których dodatkowym atutem jest rosnący popyt na luksusowe jachty, wynikający ze powiększania się grupy zamożnych obywateli tamtejszego społeczeństwa.

Budowa luksusowych jachtów jest bardzo pracochłonna, głównie ze względu na duży zakres specjalistycznych prac wykończeniowych, a wielokrotnie niższy koszt pracy w Chinach w porównaniu z Europą czyni ten kraj bardzo atrakcyjną lokalizacją dla tego rodzaju przemysłu.
1 1 1 1

Newsletter