Inne
Parada żaglowców i jachtów była jedną z największych atrakcji Gdańskiego Otwarcia Sezonu Żeglarskiego 2009
W tym sezonie odbędzie się w Gdańsku zlot żaglowców Baltic Sail
Tłumnie zgromadzeni na Długim Pobrzeżu i Targu Rybnym mieszkańcy Trójmiasta oraz turyści podziwiali w sobotę paradę flotylli żaglowców i jachtów na Motławie, które poprzedzał statek pożarniczy "Strażak -2", z pióropuszami wody nad pokładem.


Widowisko żeglarskie na wodach starego portu gdańskiego było jedną z licznych atrakcji Gdańskiego Otwarcia Sezonu Żeglarskiego 2009 i Festynu Morskiego, jakie przygotował Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Gdańsku, we współpracy z Gdańską Federacją Żeglarską oraz jachtklubami.
Wiesław Bielawski, wiceprezydent Gdańska, zwrócił uwagę na to, że Targ Rybny - miejsce, w którym od sześciu lat odbywa się uroczyste otwarcie sezonu żeglarskiego - zmienia się z dnia na dzień. Nad Motławą powstają m.in. nowe, piękne obiekty hotelowe. Ostatnio Gdańsk, jako miasto przyjazne żeglarzom, pozyskało klasyczny żaglowiec "Generał Zaruski". Obecnie realizowany jest program jego odbudowy. Będzie on służył szkoleniu żeglarskiemu młodych ludzi.
Bielawski wręczył Medal Prezydenta Miasta Gdańska kpt. Jerzemu Kulińskiemu, znanemu gdańskiemu żeglarzowi, niestrudzenie propagującemu żeglarstwo morskie i autorowi licznych przewodników żeglarskich po portach bałtyckich.
- W tym sezonie odbędzie się w Gdańsku po raz trzynasty, na początku lipca, międzynarodowy zlot żaglowców i jachtów Baltic Sail - informuje Leszek Paszkowski, dyrektor MOSiR. - Do tradycyjnych gdańskich imprez, które ujęto w tegorocznym kalendarzu, należą też regaty o Puchar Prezydenta Miasta Gdańska czy o Puchar Mariny Gdańsk oraz liczne regaty żeglarskie i motorowodne, organizowane przez gdańskie kluby i ośrodki żeglarskie. Podczas otwarcia na naszym stoisku zaprezentowaliśmy program "Gdańsk ratuje żaglowiec »Generał Zaruski«" oraz ciekawą historię tego drewnianego przedwojennego dwumasztowca.
Obecnie kadłub żaglowca znajduje się w gościnnej Gdańskiej Stoczni Remontowej. Został dokładnie oczyszczony od wewnątrz. Aktualnie trwa opracowywanie dokumentacji technicznej dotyczącej odbudowy żaglowca. MOSiR przygotowuje już przetarg na wykonawcę prac szkutniczych.
Podczas Festynu Morskiego na Targu Rybnym można było również obejrzeć regaty łodzi żaglowych Optymist, którymi ścigali się najmłodsi żeglarze, czy też obserwować pokazy ratownictwa wodnego.
Gdańscy żeglarze planują już wyprawy morskie. Dwa klasyczne gdańskie żaglowce - "Antica" oraz "Bryza H" rozpoczną tegoroczny sezon od rejsu do Szczecina, w którym 13 czerwca rozpocznie się IV Zlot Oldtimerów.


Jacek Sieński
1 1 1 1

Źródło: