Bezpieczeństwo, Granice

Ćwiczenie DRAGON- 21 służy wzmocnieniu zdolności obronnych Polski - podkreślił dowódca generalny gen. Jarosław Mika na konferencji prasowej w dniu rozpoczęcia ćwiczenia. Jak podkreślił, DRAGON-21 to jedno z najważniejszych ćwiczeń wojskowych w tym roku.

W poniedziałek formalnie rozpoczęło się ćwiczenie DRAGON-21. Na konferencji prasowej w 9 Brygadzie Wsparcia Dowodzenia Dowództwa Generalnego w Białobrzegach informację dla mediów o tym ćwiczeniu przedstawili m.in. Dowódca Generalny Rodzajów Sił Zbrojnych gen. Jarosław Mika oraz Dowódca Operacyjny Rodzajów Sił Zbrojnych gen. Tomasz Piotrowski.

Ćwiczenie DRAGON-21 jest jednym z najważniejszych przedsięwzięć szkoleniowych bieżącego roku - powiedział gen. Mika. Jak poinformował uczestniczyć w nim będzie ponad 9400 żołnierzy i 800 jednostek sprzętu wojskowego. Ćwiczenie będzie rozgrywane na terenie całej Polski, ale przede wszystkim na terenach poligonów wschodniej części kraju.

Dowódca generalny wyjaśnił, że ćwiczenie będzie prowadzone "we wszystkich domenach": powietrznej, lądowej i morskiej. Głównym ćwiczącym będzie nowo formowana 18 Dywizja Zmechanizowana, której dowództwo zostanie poddane certyfikacji podczas ćwiczenia. "Drugoplanowym ćwiczącym" jest, według gen. Miki, 16 Dywizja Zmechanizowana.

Dowódca generalny ponadto poinformował, że w ćwiczeniu DRAGON-21 weźmie udział prawie "20 jednostek wojskowych - 20 związków taktycznych, oddziałów i pododdziałów różnego szczebla".

Mówiąc o ćwiczeniu gen. Mika podkreślił, że "wzmacniamy zdolność Polski do obronności". Nawiązując do certyfikacji dowództwa 18 Dywizji gen. Mika wyjaśnił, że "po tym ćwiczeniu, 18 czerwca, będziemy mogli sobie odpowiedzieć w jakim miejscu jesteśmy (pod względem przygotowania nowej dywizji - PAP).

Gen. Piotrowski, Dowódca Operacyjny RSZ przyznał, że certyfikacja dowództwa 18 Dywizji "do realizacji zadań zgodnie z jej przeznaczeniem", jest ważnym elementem ćwiczenia, ale dodał, że istotnym elementem będzie też "ocena i analiza sposobu współdziałania Wojsk Obrony Terytorialnej z wojskami operacyjnymi".

Połączenie tego ćwiczenia z innymi ćwiczeniami NATO-wskimi (...) również będzie poddane analizie. Mam nadzieję, że pomimo relatywnie krótkiego czasu, jak na ten rozmiar ćwiczenia, dość trudnej sytuacji bezpieczeństwa w regionie, którą śledzimy i wiemy, co się dzieje, zakładam, że nasze cele zostaną osiągnięte i będziemy mieli kolejną porcję wniosków i uwag, kolejną porcję istotnego materiału, który pozwoli zmieniać zdolności naszych Sił Zbrojnych - powiedział gen. Piotrowski.

Gen. Stanisław Czosnek, zastępca dowódcy generalnego poinformował, że ćwiczenie zaplanowano w lutym tego roku, kiedy przygotowano "część operacyjną ćwiczenia DRAGON-21".

To będzie 16 ćwiczeń, w których oprócz jednostek Dowództwa Generalnego uczestniczy również: Sztab Generalny, Dowództwo Operacyjne, Dowództwo Wojsk Obrony Terytorialnej, Inspektorat Wsparcia Sił Zbrojnych oraz układ pozamilitarny - powiedział gen. Czosnek. Wśród organizacji cywilnych biorących udział w ćwiczeniu wymienił: Rządowe Centrum Bezpieczeństwa, urzędy wojewódzkie: warmińsko-mazurski, podlaski oraz lubelski, a także organizacje rządowe i pozarządowe.

Jak wyjaśnił zastępca dowódcy generalnego, ćwiczenie rozpoczęło się formalnie w poniedziałek.

W dniu jutrzejszym rozpoczynamy część ćwiczenia, która będzie rozgrywana w czterech domenach: na morzu, powietrzu, na lądzie oraz w cyberprzestrzeni - poinformował.

Wyjaśnił też, że zakończenie ćwiczenia będzie realizowane w formie dodatkowego ćwiczenia wspomaganego komputerowego.

Wówczas zobaczymy - mam nadzieję, że z pozytywnym skutkiem - zdolność głównego ćwiczącego - 18 Dywizji - oraz pozostałych jednostek i organizacji uczestniczących w tym ćwiczeniu, do realizacji zadań zgodnie z wojennym przeznaczeniem - powiedział.

Gen. Mika zaapelował do użytkowników dróg w rejonie ćwiczeń wojskowych o zachowanie bezpieczeństwa. "Kolumny przemieszczające się wojsk będą zwracały na to (na bezpieczeństwo - PAP) uwagę" - zapewnił.

Ćwiczenie DRAGON-21 jest ćwiczeniem narodowym. Ma ono na celu sprawdzenie działania jednostek wojskowych podczas realizacji wybranych zadań taktycznych oraz osiągania zdolności i stworzenia warunków do przyjęcia tzw. wzmocnienia sojuszniczego. Skala i założenia ćwiczenia są odpowiedzią na współczesne zagrożenia - poinformowało w materiałach prasowych DGRSZ.

autor: Krzysztof Kowalczyk

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Zaloguj się

1 1 1 1

Źródło:

Newsletter