Bezpieczeństwo, Granice

Doskonalenie współpracy wojsk operacyjnych z WOT i instytucjami pozamilitarnymi to główny cel ćwiczenia Dragon-21, które odbędzie się w czerwcu z udziałem ok. 9400 żołnierzy – poinformowało Dowództwo Generalne Rodzajów Sił Zbrojnych.

Ćwiczenie taktyczne z wojskami Dragon-21 to największe, cykliczne przedsięwzięcie szkoleniowe Dowództwa Generalnego RSZ i jedno z kluczowych wydarzeń szkoleniowych tego roku – podkreśliło DGRSZ w przesłanym w środę komunikacie.

Ćwiczenie odbędzie się w dniach 2-18 czerwca na terytorium niemal całej Polski, a wojska będą działać w domenie lądowej, powietrznej, morskiej oraz w cyberprzestrzeni.

Głównymi ćwiczącymi będą 18. Dywizja Zmechanizowana i 16 Dywizja Zmechanizowana. Większość sił będzie podporządkowana formowanej od jesieni 2018 r. 18. Dywizji, a jej dowództwo zostanie podczas ćwiczenia poddane certyfikacji. Polega ona na sprawdzeniu zdolności stanowiska dowodzenia do planowania i organizowania walki, nawiązywania współdziałania z innymi rodzajami wojsk i służb.

Dowództwo podkreśliło, że Dragon jest ćwiczeniem o charakterze defensywnym, a jego głównym celem "jest sprawne przygotowanie i zgrywanie sił Dowództwa Generalnego RSZ do wykonywania zadań w ramach operacji obronnej prowadzonej we współdziałaniu z WOT i układem pozamilitarnym".

Działania sił lądowych będą prowadzone głównie na poligonie w Ośrodku Szkolenia Poligonowego Wojsk Lądowych Dęba i OSPWL Orzysz, a także w terenie przygodnym poza poligonami. Pozostałe epizody i zadania będą realizowane w przestrzeni powietrznej oraz na poligonach morskich w rejonie Bałtyku Południowego.

W ćwiczeniu weźmie udział około 9400 polskich żołnierzy i około 800 jednostek sprzętu wojskowego.

Zaangażowanie komponentów zarówno lądowych, morskich, powietrznych i wojsk specjalnych ma się przyczynić do sprawdzenia, doskonalenia i weryfikacji procedur, które mają zapewnić bezpieczeństwo.

Do realizacji zadań 18. Dywizja dysponuje trzema wchodzącymi w jej skład brygadami: 1. Warszawską Brygadą Pancerną, 21. Brygadą Strzelców Podhalańskich oraz 19. Lubelską Brygadą Zmechanizowaną, a także pułkiem logistycznym i batalionem dowodzenia.

Ćwiczenie DRAGON-21 jest ćwiczeniem narodowym z udziałem sił sojuszniczych NATO. Dragon-21 ma na celu sprawdzenie działania jednostek wojskowych podczas realizacji wybranych zadań taktycznych oraz osiągania zdolności i stworzenia warunków do przyjęcia sojuszniczego wsparcia.

Skala i założenia ćwiczenia są odpowiedzią na współczesne zagrożenia. By zapewnić tzw. synergię szkoleniową oraz możliwości sprawdzenia zdolności jednostek wojskowych podległych dowódcy generalnemu RSZ do udziału w operacji połączonej, ćwiczenie Dragon-21 połączono z innymi przedsięwzięciami szkoleniowymi – zaznaczyło Dowództwo Generalne.

Zamierzenia szkoleniowe uwzględniają zróżnicowane wymagania współczesnego teatru działań – w tym zagrożenia konwencjonalne i hybrydowe; ćwiczenie ma też pokazać wzrastający narodowy potencjał obronny.

DG RSZ podkreśliło, że ćwiczenie zostało zaplanowane i będzie prowadzone z zachowaniem wszelkich zaleceń głównego inspektora sanitarnego WP ws. pod względem zapobiegania zakażeniom SARS-CoV-2.

Dragon odbywa się co dwa lata, na przemian z ćwiczeniem Anakonda. W poprzedniej edycji, przeprowadzonej w 2019 r., przed wybuchem pandemii koronawirusa, wzięło udział 18 tys. żołnierzy z 12 państw, w tym 15 tys. żołnierzy polskich.

autor: Jakub Borowski

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Zaloguj się

1 1 1 1

Źródło:

Newsletter