Bezpieczeństwo, Granice

ZMPG SA podpisał list intencyjny z firmą Pelixar SA, z Parku Naukowo-Technologicznego w Gdyni, który jest nieodłącznym elementem realizacji strategii bezpieczeństwa w Porcie Gdynia, portem o podstawowym znaczeniu dla gospodarki narodowej.  

Projekt będzie obejmował pilotażowe wdrożenie Lotniczego Systemu Monitoringu spersonalizowanego na potrzeby Portu Gdynia. Dron ma służyć do monitoringu środowiska i bezpieczeństwa na terenach ZMPG SA oraz wsparcia Portowej Straży Pożarnej podczas akcji gaśniczo-ratowniczych. Dron konstrukcyjnie ma być dostosowany do warunków panujących w Porcie Gdynia.

Nawiązanie współpracy z firmą Pelixar SA, która m.in. podpisała umowę z Agencją Rozwoju Pomorza na stworzenie automatycznego systemu dronowego do operacji SAR (Search and Rescue), zapewni innowacyjne podejście do zagadnienia oraz profesjonalną wiedzę.

"Podpisaliśmy list intencyjny z Pelixar SA, którego efektem ma być szeroko zakrojona współpraca z zakresu dronów służących szczególnie zapewnieniu bezpieczeństwa w porcie. Ważny dla nas jest projekt AntyDron, gdzie Pelixar ma ogromne doświadczenie w tej dziedzinie. Będziemy korzystać z ich wiedzy, aby powstał w Porcie Gdynia bardzo skuteczny i efektywny system antydronowy. Ma to na celu zabezpieczyć naszych klientów, nasze ładunki, stworzyć bezpieczeństwo przelotów i wyeliminować niekontrolowane przeloty nad portem.” - mówi Adam Meller, prezes Zarządu Morskiego Portu w Gdyni.

Dynamiczny rozwój rynku Bezzałogowych Statków Powietrznych może potencjalnie przynieść wiele możliwości w kwestiach bezpieczeństwa, ale jednocześnie niesie wiele potencjalnych zagrożeń. Polska jest szczególnym miejscem na mapie dronów. Swoją pozycje zawdzięczamy niezwykle przyjaznej użytkownikom legislacji, szybkiemu rozwojowi technologii bezzałogowych oraz największej, po USA i Japonii, ilości operatorów z uprawnieniami UAVO.

Największym atutem Polski jest jednak Centralnoeuropejski Demonstrator Dronów (CEDD), którego zadaniem jest stworzenie rekomendacji i procedur dla przyszłych procesów ustawodawczych. W ramach CEDD wydzielone zostały DroneLaby, czyli komórki zadaniowe, które skupiają się na konkretnych sektorach takich jak: U-Space, Transport, Środowisko, Energetyka czy Bezpieczeństwo.

Zgodnie z porozumieniem z dnia 30.09.2019 r, Port Gdynia stał się właścicielem DroneLabu Bezpieczeństwo, jednego z najbardziej obiecujących i interesujących sektorów CEDD. Port Gdynia, jako port podwójnego przeznaczenia, będąc operatorem polskiej infrastruktury krytycznej oraz gospodarza HNS, bezpieczeństwo Portu traktuje jako sprawę priorytetową.

W kwietniu bieżącego roku, podczas konferencji "Bezpieczeństwo infrastruktury krytycznej oraz imprez masowych w dobie przełomu technologicznego XXI w.” Zarząd Morskiego Portu Gdynia SA ogłosił plany wdrożenia nowatorskiego, kompletnego systemu dronowego, który ma zostać oparty na 3 filarach:

system DTM (Drone Traffic Managment) do zarządzania lotami dronów nad terenem Portu Gdynia;

kontrola dedykowanej przestrzeni powietrznej poprzez system „AntyDron”, służący detekcji, identyfikacji i neutralizacji nieautoryzowanych dronów;

Lotniczy System Monitoringu wykorzystujący bezzałogowe statki powietrzne do rozpoznania oraz weryfikacji zdarzeń bezpieczeństwa i sytuacji kryzysowych.

Zintegrowanie ww. systemów pozwoli ZMPG S.A. stworzyć niespotykane dotąd na świecie scalone środowisko współdziałania systemów dronowych. Już w tej chwili trwają testy systemu DTM oraz zaawansowane prace nad kontrolą dedykowanej przestrzeni powietrznej.

"Taki program pilotażowy postawi Port w Gdyni wysoko w hierarchii portów morskich świata. W portach morskich podobnie jak w portach lotniczych podstawowa kwestia to bezpieczeństwo transportu, infrastruktury, załóg i oczywiście pasażerów." - mówi Sebastian Nowicki, COO - dyrektor operacyjny Pelixar SA.

rel (ZMP Gdynia)

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Zaloguj się

1 1 1 1

Newsletter