Bezpieczeństwo, Granice

Na wodach południowego Bałtyku trwa ostatni etap sprawdzeń patrolowca Ślązak przed przekazaniem jednostki użytkownikowi. Rozpoczęte 28 stycznia br., prowadzone przez Wykonawcę - PGZ Stocznię Wojenną, próby morskie SAT są realizowane równolegle z próbami zdawczo-odbiorczymi jednostki wyposażonej w Zintegrowany System Walki (ZSW).   

Za te drugie odpowiedzialna jest Komisja Odbiorcza, w skład której wchodzą specjaliści z szeregu instytucji ze struktury resortu obrony narodowej, w tym m.in.: Inspektoratu Uzbrojenia, Dowództwa Generalnego oraz Rejonowego Przedstawicielstwa Wojskowego.

Celem powyższych przedsięwzięć jest sprawdzenie systemów i urządzeń okrętowych w warunkach morskich, w tym m.in. układu napędowego, mechanizmów pomocniczych oraz systemów ogólnookrętowych. Zgodnie z umowami zawartymi z Thales Nederland B.V. i Enamor Sp. z o.o. sprawdzenia obejmują również przeprowadzenie prób ZSW.

Dodatkowym aspektem ww. przedsięwzięć, poza zweryfikowaniem poprawności montażu, działania i zintegrowania systemów okrętowych, jest również ich regulacja oraz usunięcie usterek, które mogą jeszcze wystąpić na obecnym etapie. Należy jednak nadmienić, że każda interwencja zewnętrznych podmiotów świadczących usługi serwisowe ma wpływ na harmonogram realizacji zadania.

Zgodnie z pierwotnymi założeniami próby miały zakończyć się do końca I kwartału br., jednak mimo dużych postępów w realizacji, nastąpiło przesunięcie terminu ich zakończenia, na co wpływ miały m.in. panujące na południowym Bałtyku warunki hydro-meteorologiczne.

Do chwili obecnej zakończono z wynikiem pozytywnym próby mechanizmów głównych i pomocniczych oraz systemów ogólnookrętowych. Przeprowadzono również próby zintegrowanego systemu nawigacji, zintegrowanego systemu walki oraz systemu łączności okrętowej. Do realizacji pozostało jeszcze sprawdzenie infrastruktury oraz systemów odpowiedzialnych za współpracę ze śmigłowcem, próby systemu RAS oraz przeprowadzenie pomiarów pól fizycznych okrętu.

Wykonanie zawartej w dniu 29 czerwca 2018 r. umowy na dokończenie budowy okrętu Ślązak zostało określone na 2020 rok, natomiast przekazanie jednostki Marynarce Wojennej RP powinno nastąpić w I półroczu 2019 roku, po pomyślnym zakończeniu prób zdawczo-odbiorczych.

rel (Inspektorat Uzbrojenia)

Fot.: Wikimedia

 

-2 próby
.... Do realizacji pozostało jeszcze sprawdzenie infrastruktury oraz systemów odpowiedzialnych za współpracę ze śmigłowcem...
Jakim śmigłowcem ? AW 101 ?
...nastąpiło przesunięcie terminu ich zakończenia, na co wpływ miały m.in. panujące na południowym Bałtyku warunki hydro-meteorologiczne....
Za mocno wiało ? Za duża fala ?
01 maj 2019 : 10:16 maciek2 Odpowiedz | Cytuj | Zgłoś
+1 po próbach
Masz wiedzę now -how ruszaj z pomocą . Zapewniamy dozgonną wdzięczność !
01 maj 2019 : 11:45 ja cuś Odpowiedz | Cytuj | Zgłoś
+2 kamany i anakondy
w zeszłym tygodniu lądował na Ślązaku Kaman SH-2G, sprawdzana była też współpraca z Anakondą
12 maj 2019 : 11:56 Janek77 Odpowiedz | Cytuj | Zgłoś
0 Próby morskie
w kontrakcie każdego statku / okrętu określone są parametry , np. prędkość do konkretnie określonego stanu morza. Okres zimowo-wiosenny na Bałtyku to niestety sztormowe dni które mogą zakłucać hormonogram prób. Nic nowego!
20 maj 2019 : 08:36 Roman22 Odpowiedz | Cytuj | Zgłoś
+2 a uzbrojenie?
Od Inspektoratu, bądź co bądź, Uzbrojenia oczekiwałbym informacji w co też ten cud techniki jest uzbrojony? Tym bardziej, że właśnie oglądałem film "Ocean ognia" i widziałem czym dysponują Rosjanie. To że okręt lepiej lub gorzej pływa i nie tonie powinno być oczywiste.
02 maj 2019 : 08:58 Bulaj Odpowiedz | Cytuj | Zgłoś
+1 Uzbrojenie
OK, jeśli potrafisz wyprodukować odpowiednie uzbrojenie dla tego okrętu, to ruszaj z pomocą! Właśnie dlatego ten okręt był tak długo budowany, bo ci co produkują odpowiednie zabawki odmawiali sprzedania ich, albo uzależniali sprzedanie od różnych żądań politycznych, gospodarczych zbyt kosztownych dla nas. Z takim czymś boryka się każdy kraj który nie ma swoich technologii, bo nam na początku lat 90tych judeoPOlszewia rozwaliła przemysł zbrojeniowy! W 1989 w polskim przemyśle zbrojeniowym pracowało 200 tys osób. W 2015-20 tys osób! To tylko oddaje, gdzie jesteśmy po 25 latach rządów judeoPOlszewii!
20 maj 2019 : 09:12 Roman22 Odpowiedz | Cytuj | Zgłoś
-2 Mr
Za jakieś 2 lata będzie do odbioru i remontu na kolejne 2 lata
05 maj 2019 : 10:10 Jacek Marek Odpowiedz | Cytuj | Zgłoś
+1 tak twierdzą..
Tak twierdzą folksdojcze, kacapoPOdobni , judeoPOlszewiki, POtomki trepów LWP, MO, ZOMO.
20 maj 2019 : 11:11 Roman22 Odpowiedz | Cytuj | Zgłoś
1 1 1 1