Bezpieczeństwo, Granice

Połączone siły Wojsk Specjalnych, Policji i Straży Granicznej przy wsparciu Marynarki Wojennej odbiły z rąk terrorystów przejęty prom z zakładnikami - tak wczoraj, 8 listopada wyglądały działania na morzu w ramach ćwiczenia.

Główne cele trwającego ćwiczenia antyterrorystycznego pk. "Kaper-18/II" to zgrywanie sił wydzielonych ze struktur wojskowych i pozamilitarnych oraz sprawdzenie procedur współdziałania i przeciwdziałania zagrożeniom terrorystycznym na morzu. Scenariusz ćwiczenia został tak przygotowany, aby hipotetyczne zdarzenia były jak najbardziej zbliżone do rzeczywistości i zostały odwzorowane w realnym życiu. Taki sposób przygotowania daje możliwość faktycznego działania ćwiczącym. 

Zgodnie z przyjętymi założeniami zadaniem połączonych sił wydzielonych ze struktur Sił Zbrojnych RP oraz instytucji układu pozamilitarnego w fazie morskiej ćwiczenia było odbicie przejętego przez terrorystów promu pasażerskiego, na pokładzie którego znajdowali się zakładnicy. Przejęta jednostka bezpiecznie weszła do Portu Handlowego  w Gdyni, gdzie do akcji wkroczyły pozostałe służby. 

Kolejną fazą, realizowaną dzisiaj, 9 listopada, będzie sprawdzanie wszystkich procedur związanych z działaniami antyterrorystycznymi na lądzie, w tym prowadzonymi przez zespół dochodzeniowo-śledczy. Podczas szkolenia wprowadzony zostanie także element zagrożenia chemicznego. Do akcji wkroczą chemicy Marynarki Wojennej, których zadaniem będzie neutralizacja powstałego zagrożenia i zapewnienie bezpieczeństwa okolicznej ludności.

Szkolenie "Kaper-18/II" jest jednym z elementów największego w tym roku ćwiczenia Sił Zbrojnych RP pk. Anakonda-18. Morską fazę ćwiczenia obserwował m.in. zastępca Dowódcy Operacyjnego RSZ gen. dyw. dr inż. pil. Tadeusz Mikutel  oraz dowódca Centrum Operacji Morskich-Komponentu Morskiego wiceadmirał Krzysztof Jaworski. 

Ćwiczeniem kieruje Dowództwo Operacyjne RSZ, które od początku 2014 roku pełni rolę Centrum Zarządzania Kryzysowego Resortu Obrony Narodowej, a tym samym odpowiada za planowanie, dowodzenie wojskami oraz współpracę z elementami pozamilitarnymi w działaniach prowadzonych w celu zapobiegania aktom terroru lub usuwania ich skutków. Dowództwo wykonuje zadania Ministra Obrony Narodowej w zakresie ochrony granicy państwowej w przestrzeni powietrznej RP. Poprzez między innymi Centrum Operacji Morskich-Dowództwo Komponentu Morskiego dowodzi siłami i środkami wydzielanymi do pełnienia dyżurów bojowych w celu jej ochrony, a także wspiera Morski Oddział Straży Granicznej ochraniający obszary morskie.

Na przełomie lat 2011-2017 odbyło się w sumie 11 edycji ćwiczenia dotyczącego przeciwdziałaniu zagrożeniu terrorystycznemu z kierunku morskiego. Na przełomie lat ewoluowała nie tylko sama nazwa ćwiczenia, ale także zmieniała się jego konwencja, jak i zakres jego przeprowadzania. W początkowym okresie było to typowe ćwiczenie dotyczące sposobu postępowania i współdziałania przy stosowaniu sił i środków Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej dla zapobieżenia niebezpieczeństwu zagrożonym statkom, obiektom portowym i portom z kierunku morskiego. W zależności od rejonu jego przeprowadzania w ćwiczeniu uczestniczyły struktury kryzysowe województwa zachodniopomorskiego (porty Świnoujście i Kołobrzeg) lub pomorskiego ( Hel, Gdynia, Gdańsk), Urzędy Morskie w Słupsku lub Gdyni, MSPiR oraz siły i środki podporządkowane Komendantowi MOSG i Dowódcom 8. FOW, 3.FO i BLMW. W ramach kolejnych edycji ćwiczono odbijanie zakładników z różnego rodzaju jednostek pływających (prom pasażerski, chemikaliowiec, tankowiec), jak również obiekty infrastruktury krytycznej kraju związanej z zabezpieczeniem energetycznym, jak platformy wiertniczo-wydobywcze ropy naftowej i gazu.

rel (3. Flotylla Okrętów)

Fot.: st.chor.mar. Piotr Leoniak, mł. chor. mar. Karol Sztonder, p. Marian Kluczyński

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Zaloguj się

1 1 1 1

Newsletter