Bezpieczeństwo, Granice

W dniach 11-13.10.br., w zależności od warunków hydro-meteorologicznych, w godzinach 9.00-15.00 siły Marynarki Wojennej RP we współpracy z Urzędem Morskim w Gdyni oraz Wydziałami Zarządzania Kryzysowego Gdyni, Sopotu i Kosakowa dokonają neutralizacji min z okresu II wojny światowej, znalezionych w 2018 roku w rejonie Portu Gdynia.

W trakcie prac, w celu minimalizacji ewentualnych skutków wybuchów na środowisko, zastosowana zostanie metoda, polegająca na wypalaniu materiału wybuchowego przy użyciu specjalnego urządzania.

Osoby znajdujące się w tym czasie w obszarze od Cypla w Rewie do Jelitkowa, prosimy o bezwzględne niewchodzenie do wody. W celu zabezpieczenia potencjalnie zagrożonego rejonu, prowadzone będą wspólne patrole Policji i Straży Miejskiej. (mapa poniżej).

Zarządzeniem porządkowym Nr 12 Dyrektora Urzędu Morskiego w Gdyni z dnia 20 września 2018 r. ustanowiono strefy bezpieczeństwa wokół miejsca składowania obiektów niebezpiecznych usuniętych z rejonu Portu Gdynia i przeznaczonych do neutralizacji (Dz. Urz. Woj. Pomorskiego poz. 3643 ) wprowadzono okresowo ograniczenia i zakazy: kąpieli, prowadzenia wszelkich prac podwodnych, przepływu, kotwiczenia i uprawiania rybołówstwa.

Powyższe zakazy i ograniczenia podawane będą na bieżąco w drodze ostrzeżeń nawigacyjnych.

rel (Urząd Morski w Gdyni)

1