Bezpieczeństwo, Granice

Kmdr SG Wojciech Heninborch, zastępca komendanta Morskiego Oddziału Straży Granicznej przewodniczył polskiej delegacji w spotkaniu Zastępców Pełnomocników Granicznych Rzeczypospolitej Polskiej Odcinka Bałtyckiego oraz Federacji Rosyjskiej Odcinka Kaliningradzkiego. Szefem delegacji rosyjskiej był kapitan 1 rangi Dmitrij Szczur.

Spotkanie, które odbyło się 16 grudnia w miejscowości Pionierskij (Federacja Rosyjska), dotyczyło oceny pracy Aparatów Pełnomocników Granicznych, analizy stanu wspólnie ochranianego odcinka granicy państwowej w tym roku oraz wytyczenia kierunków i planu współpracy na rok 2015.

 

1 1 1 1

Źródło: