Bezpieczeństwo, Granice

Kontradm. SG Piotr Stocki, komendant Morskiego Oddziału Straży Granicznej i Małgorzata Korszla, dyrektor Zespołu Społecznych Szkół Ponadgimnazjalnych im. Noblistów Polskich w Łebie podpisali 22 czerwca, w Komendzie MOSG w Gdańsku, porozumienie o współpracy.

Na jego mocy od nowego roku szkolnego w Społecznym Liceum Ogólnokształcącym funkcjonującym przy zespole zostanie utworzona klasa o profilu „Straż Graniczna”. Obecny był ppłk SG Krzysztof Maluchnik, komendant Placówki Straży Granicznej w Łebie.

Do programu nauczania realizowanego w klasie wprowadzone zostaną przedmioty wykładane przez funkcjonariuszy Placówki Straży Granicznej w Łebie. Ich zakres będzie obejmował historię i współczesność Straży Granicznej, uprawnienia funkcjonariuszy SG, podstawy prawa administracyjnego oraz przepisów dotyczących cudzoziemców, podstawy prawa Unii Europejskiej, elementy psychologii. Z uwagi na położenie miasta Łeby nad morzem, uczniowie poznają także wybrane elementy przepisów prawa obowiązującego na wodach morskich. Oprócz zajęć teoretycznych realizowane będą także praktyczne.

Oferta ta jest alternatywą dla młodzieży zainteresowanej Strażą Graniczną. Zdobyta przez uczniów wiedza powinna lepiej ukierunkować ich co do wyboru przyszłej ścieżki zawodowej i pozwoli bliżej poznać formację.

To kolejne porozumienie dotyczące współpracy pomiędzy Morskim Oddziałem Straży Granicznej i szkołami. Klasy o profilu „Straż Graniczna” funkcjonują już w Gdańsku, Elblągu, Żukowie i Kłaninie.

1 1 1 1

Źródło: