Bezpieczeństwo, Granice

Z trzydniową wizytą przebywali w Morskim Oddziale Straży Granicznej przedstawiciele Żandarmerii Królewskiej Holandii. Holenderscy funkcjonariusze w dniach 4 – 6 czerwca odwiedzili Komendę Morskiego Oddziału SG, gdzie zapoznali się z funkcjonowaniem służby dyżurnej oddziału, a także placówki Straży Granicznej w Gdyni, Krynicy Morskiej i Gdańsku Rębiechowie oraz Kaszubski Dywizjon Straży Granicznej i I Wydział Lotniczy Biura Lotnictwa KGSG.

Celem wizyty było zapoznanie ze strukturą, zadaniami i sprzętem Straży Granicznej wykorzystywanym do realizacji zadań w ochronie morskiej granicy państwowej i sprawowaniu nadzoru nad polskimi obszarami morskimi.

aj

Źródło: Morski Oddział Straży Granicznej

1 1 1 1