Bezpieczeństwo, Granice

O współdziałaniu Straży Granicznej z Wojskami Specjalnymi w prowadzeniu morskich operacji specjalnych i przeciwterrorystycznych rozmawiali 15 maja kontradm. SG Piotr Stocki, komendant Morskiego Oddziału Straży Granicznej i gen. bryg. Piotr Patalong, dowódca Wojsk Specjalnych. Spotkanie z udziałem kadry kierowniczej Wojsk Specjalnych i MOSG odbyło się w Kaszubskim Dywizjonie Straży Granicznej w Gdańsku Westerplatte.

W trakcie prezentacji multimedialnej kontradm. SG Piotr Stocki omówił zadania Straży Granicznej na morzu, uprawnienia dowódcy jednostki pływającej, jednostki pływające MOSG oraz lotnictwo SG. Sporo uwagi poświęcono strukturze organizacyjnej Wydziału Zabezpieczenia Działań MOSG i funkcjonariuszom wyszkolonym do zadań specjalnych na morzu oraz praktycznym działaniom grup kontrolnych jednostek pływających SG.

4 stycznia br. Dowódca Wojsk Specjalnych gen. bryg. Piotr Patalong i Komendant Główny Straży Granicznej gen. bryg. Leszek Elas podpisali porozumienie w sprawie współdziałania Straży Granicznej i Wojsk Specjalnych.

Porozumienie umożliwia wzajemne wsparcie techniczne i osobowe oraz wymianę informacji i doświadczeń w zakresie praktycznych działań prowadzonych przez obie formacje. Umowa pozwala również na organizowanie wspólnych treningów i szkoleń z wykorzystaniem zarówno bazy szkoleniowej jednostek Wojsk Specjalnych, jak i Straży Granicznej.

Nowe formy współdziałania pozwolą na efektywną i sprawną realizację zadań przez obie formacje w zakresie utrzymania bezpieczeństwa kraju. TG

źródło: Morski Oddział Straży Granicznej

1 1 1 1