Bezpieczeństwo, Granice

„Zwalczanie i rozpoznawanie zagrożeń morskiej granicy zewnętrznej Unii Europejskiej na styku Polski i Niemiec” - było tematem ćwiczenia komunikacyjnego, które 24 maja przeprowadził Pomorski Dywizjon Straży Granicznej w Świnoujściu i Morska Inspekcja Bundespolizei w Warnemünde.

Jego celem było sprawdzenie i doskonalenie sposobów wymiany informacji na temat potencjalnego zagrożenia i naruszeń przepisów prawa na morzu oraz sprawne współdziałanie w takich przypadkach. Wymiana informacji pomiędzy obiema jednostkami dotyczyła założeń, które obejmowały próbę przemytu przez granicę artykułów o dużej wartości czarnorynkowej, wykrycie rozlewu substancji ropopochodnych oraz monitorowanie ruchów podejrzanego statku.

źródło: Morski Oddział Straży Granicznej

1 1 1 1