Żegluga

Piętnaście rejestrów statków z całego świata, uczestniczących w targach Posidonia 2024, zaprezentowało sposoby radzenia sobie z obecnymi wyzwaniami rynkowymi, takimi jak sankcje przeciw Rosji, presja finansowa, bezpieczeństwo żeglugi i nowe regulacje środowiskowe.

W Atenach wystawiają się w tym roku następujące rejestry statków: Bahamas Maritime Authority, Barbados Maritime Ship Registry, Cayman Registry, Croatian Register of Shipping, Cyprus Shipping Deputy Ministry, Hong Kong Shipping Registry, International Merchant Marine Registry of Belize (IMMARBE), IRI / The Marshall Islands Registry, Liberian Registry, Maritime Malta, Guinea Bissau, Palau International Ship Registry, Panama Maritime Authority, San Marino Ship Register, Sierra Leone Maritime Administration, St. Kitts & Nevis International Ship Registry oraz Virgin Islands Shipping Registry.

- Przestrzeganie polityki sankcji, monitorowanie floty i egzekwowanie wszystkich zaleceń IMO, to główne wyzwania, przed którymi obecnie stoimy - uważa Gianluca Tucci, dyrektor generalny rejestru San Marino - nowego gracza, który na targach Posidonia 2024 prezentuje swoją ofertę.

W ostatnich latach, zaostrzone sankcje przeciw Rosji stanowiły coraz większe obciążenie dla rejestrów statków, które wraz z towarzystwami klasyfikacyjnymi zawiesiły, bądź wykreśliły większą liczbę statków i operatorów ze swoich domen.

Aby zapobiec częstym zmianom bandery (flag hopping) oraz innym nieuczciwym praktykom, Administracja Morska Panamy (Panama Maritime Authority) oraz rejestry: Liberii i Wysp Marshalla, zawarły umowy o wymianie informacji. W obliczu szybko zmieniających się rynków i łańcuchów dostaw, operatorzy i zarządzający flotami odczuwają zwiększoną presję finansową, w efekcie czego obserwuje się rosnącą liczbę porzucanych statków oraz obchodzenie przepisów bezpieczeństwa.

- Dynamiczny charakter rejestracji statków sprawia, że potrzeba stałego modernizowania i ulepszania floty oraz szybkiego reagowania na zmieniające się wymagania branży staje się koniecznością dla dalszego przetrwania na rynku – zwraca uwagę dr Ivan Tabone z Rejestru Malty.

Niektórzy optują nawet za całkowitym porzuceniem koncepcji przynależności państwowej statku, co zwolniłoby rejestry bander z odpowiedzialności za nadzór i egzekwowanie przepisów.

Aby usprawnić procesy i poprawić bezpieczeństwo informacji, wprowadza się cyfryzację, w tym usługę Blockchain - zdecentralizowanych danych, współdzielonych przez wybranych użytkowników. Umożliwia ona gromadzenie i wymianę danych, które są podzielone na współużytkowane bloki, połączone z unikatowymi identyfikatorami w formie skrótów kryptograficznych. Blockchain integruje dane z jednym źródłem, uniemożliwiając ich duplikowanie i fałszowanie bez wiedzy odbiorców.

- Musimy kłaść nacisk na wykorzystanie nowych technologii poprzez stosowanie zdigitalizowanych usług, a także wdrażanie najlepszych warunków pracy dla marynarzy, nie zapominając o ochronie środowiska i dekarbonizacji żeglugi - podkreśla Richard Medawar z rejestru Guinea Bissau International, który debiutuje na tegorocznych targach Posidonia jako wystawca.

Jednym z przykładów cyfrowych zastosowań jest nowa aplikacja - niologio.gov.gr – służąca do składania wniosku o rejestrację i przyznanie dokumentu obywatelstwa statków, podnoszących grecką banderę, co zmniejsza biurokrację i przyspiesza urzędowe procedury. Dokument przynależności państwowej statku, dzięki nadaniu unikalnego kodu QR, umożliwiającego natychmiastową weryfikację jego autentyczności przez dowolny właściwy organ na całym świecie, jest automatycznie generowany i przyznawany bezpośrednio armatorowi – właścicielowi statku.

Rejestry bander stawiają także na ekologię, oferując armatorom zachęty, jak obniżone opłaty dla statków, spełniających normy emisji lub wykorzystujących paliwa alternatywne.

Przykładowo, Rejestr Brytyjskich Wysp Dziewiczych (BVI) opracowuje kompleksową politykę, by zachęcić do ekologicznych praktyk żeglugowych, pod kątem rejestracji statków, zawinięć do portów i nie tylko. Ten egzotyczny rejestr rozszerza swoją globalną obecność, planując utworzenie biur w krajach Morza Śródziemnego, a także Dubaju, Singapurze i na Florydzie, nawiązując partnerstwa z branżą proekologicznych technologii napędowych.

- Powracamy na Posidonię już po raz dziewiąty, aby spotkać się z potencjalnymi klientami ze społeczności marynarki handlowej i promować zaangażowanie bandery w ekologiczną żeglugę – deklaruje John Samuel, dyrektor BVI.

Kolejnym obszarem, na którym koncentrują się rejestry statków, jest współpraca międzynarodowa z władzami portowymi i administracją morską.

- Choć kwestie kosztów są dla naszych klientów zawsze na pierwszym planie, to jednak wybór bandery jest czymś daleko więcej - uważa Ivan Tabone z maltańskiego rejestru. - Jednym z głównych wyzwań dla międzynarodowych rejestrów statków jest znalezienie równowagi, pomiędzy zaspokajaniem potrzeb klientów, a zapewnieniem wysokiej jakości świadczonych usług oraz zgodności z obowiązującym prawem.

W kwestii opłat za rejestrację oraz rocznej opłaty tonażowej (ATC), Rejestr Statków Hongkongu (HKSR) oferuje zwolnienia z opłat za pierwszy rok dla nowo rejestrowanych statków.

- Będziemy nadal rozszerzać cyfryzację, aby zwiększyć naszą konkurencyjność i ułatwić armatorom proces rejestracji statków - deklaruje S.F. Wong, dyrektor ds. morskich w tym rejestrze. - Jako specjalny obszar administracyjny, prowadzimy politykę nieczerpania zysków z opłat za rejestrację statków, a większość naszych usług jest świadczona na zasadzie zwrotu kosztów.

rel (Posidonia) opr. GL

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Zaloguj się

1 1 1 1
Waluta Kupno Sprzedaż
USD 3.8874 3.966
EUR 4.2524 4.3384
CHF 4.3964 4.4852
GBP 5.066 5.1684

Newsletter