Żegluga

Gospodarstwo Wodne Wody Polskie do 2023 roku chce zakończyć modernizację czterech stopni na Odrze w woj. opolskim. Koszt inwestycji wyniesie blisko 380 mln złotych - poinformowano w środę na konferencji prasowej w Januszkowicach.

Według planów przedstawionych na konferencjach w Dobrzeniu Wielkim i Januszkowicach, Gospodarstwo Wodne Wody Polskie (GWWP) do końca 2023 r. zamierza gruntownie przebudować stopnie wodne w Januszkowicach, Krępie, Groszowicach i Dobrzeniu. Celem inwestycji jest poprawa żeglowności na Odrze i podniesienie stopnia bezpieczeństwa przeciwpowodziowego. Modernizacja odrzańskich stopni wodnych jest częścią planu inwestycyjnego realizowanego przez gliwickie Wody Polskie.

Według zapowiedzi przedstawicieli GWWP po przebudowaniu stopnia w Januszkowicach poziom żeglowności śródlądowej drogi wodnej na Odrze zostanie podniesiony do klasy Va. Z kolei celem modernizacji stopni wodnych Krępa, Groszowice i Dobrzeń jest poprawa żeglowności na Odrzańskiej Drodze Wodnej przez dostosowanie jej do parametrów III klasy na odcinku długości blisko 20 km przez zapewnienie stałego poziomu piętrzenia wody gwarantującego żeglugę.

Dzięki temu przyszłościowy plan osiągnięcia na tym odcinku rzeki Odry IV klasy drogi wodnej nie będzie wymagał dalszej modernizacji jazów objętych projektem i zostanie ograniczony do przebudowy istniejących śluz oraz ich awanportów, a także regulacji i dostosowania koryta rzeki do wymaganych parametrów żeglugowych. Modernizacja obiektów zwiększy też poziom ochrony przeciwpowodziowej. Bezproblemowe działanie jazów i niezawodność w zakresie sterowania są niezbędne w przypadku wezbrania wód, gdyż regulacja przepuszczania wód powodziowych przez zamknięcia jazów umożliwia zmniejszenie skutków powodzi - wyjaśnia Linda Hofman, rzeczniczka Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gliwicach.

W ramach prac w Krępie, Groszowicach i Dobrzeniu istniejące jazy sektorowe zostaną zastąpione przez jazy klapowe z napędem hydraulicznym oraz automatycznym i zdalnym sterowaniem. Zdaniem inżynierów jazy klapowe są znacznie bardziej odporne m.in. na temperatury i zjawiska lodowe. Dodatkowo przebudowane lub zbudowane od podstaw zostaną obiekty towarzyszące, takie jak przepławki dla ryb, tamy rozdzielcze, ubezpieczenia brzegowe, ubezpieczenia poszurów, kładki technologiczne, sterownie i maszynownie.

Prace w Januszkowicach zakładają modernizację istniejącej śluzy małej poprzez jej częściową rozbiórkę i budowę w jej miejscu śluzy o 190 m długości użytkowej i 12 m szerokości wraz z wyposażeniem technicznym, mechanicznym i hydraulicznym. Ponadto przebudowana zostanie istniejąca komora pociągowa, co zapewni dwukomorowy standardowy układ i zagwarantuje ciągłość żeglugi. Wyremontowane zostaną także obiekty towarzyszące oraz nastąpi przebudowa tamy rozdzielczej od strony dolnej wody.

Jak informują Wody Polskie, koszt zadania pn. "Modernizacja jazów odrzańskich na odcinku w zarządzie RZGW Gliwice - woj. opolskie (etap II)" to prawie 202 mln zł. Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Funduszu Spójności oraz środków Skarbu Państwa. Zadanie pn. "Modernizacja śluzy oraz sterowni na stopniu wodnym Januszkowice wraz z przebudową awanportów" to z kolei ponad 171 mln zł. Projekt jest współfinansowany z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 oraz budżetu Skarbu Państwa. Ukończenie prac na czterech odrzańskich stopniach wodnych planowane jest na IV kwartał 2023 roku. 

autor: Marek Szczepanik

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Zaloguj się

1 1 1 1

Źródło:

Waluta Kupno Sprzedaż
USD 4.5791 4.6717
EUR 4.6597 4.7539
CHF 4.7609 4.8571
GBP 5.5178 5.6292

Newsletter