Żegluga

Urząd Morski w Gdyni poprawia infrastrukturę portową i zabezpieczenia przeciwpowodziowe w rejonie Zalewu Wiślanego. Zakończono budowę wału w Krynicy Morskiej, a w toku jest przebudowa przystani pasażerskiej. Prace mają być prowadzone także w portach rybackich w Nowej Pasłęce i Fromborku.

Jak poinformowała PAP w środę rzeczniczka Urzędu Morskiego w Gdyni Magdalena Kierzkowska, te inwestycje nie są realizowane w ramach wieloletniego programu budowy drogi wodnej łączącej Zalew Wiślany w Zatoką Gdańską a w ramach środków inwestycyjnych Urzędu Morskiego w Gdyni. Finansowanie pirsu w Krynicy Morskiej pochodzi w znacznej większości z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020. Z kolei zabezpieczenie przeciwpowodziowe Krynicy Morskiej współfinansowane jest ze środków unijnych z Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.

W Krynicy Morskiej zakończono niedawno budowę 4-kilometrowego wału przeciwpowodziowego z ciągiem spacerowym stanowiącym dodatkową atrakcję turystyczną od strony Zalewu Wiślanego. Wartość tego projektu to 35 mln zł.

W toku jest budowa przystani pasażerskiej w Krynicy Morskiej. Prace mają się zakończyć w przyszłym roku. Wykonawca ma na ich realizację 17 miesięcy. Koszt to 8 mln złotych brutto. Jego znaczą część pokryje unijne dofinansowanie pochodzące ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020. Pirs oraz nabrzeże w krynickim porcie zostaną wydłużone, a skarpa będzie zabezpieczona.

Pirs zostanie wydłużony o ponad 65 metrów, będą mogły przy nim cumować statki pasażerskie białej floty o długości do 36 metrów. Skorzystają z tego mieszkańcy Krynicy Morskiej, jak i turyści odwiedzający Zalew Wiślany. Zwiększy się też bezpieczeństwo jednostek pływających, ponieważ wydłużenie pirsu zmniejszy falowanie wewnątrz portu.

Wkrótce rozpocznie się przebudowa portu rybackiego w Nowej Pasłęce - w najbliższym czasie nastąpi podpisanie umowy z wykonawcą. Celem przebudowy jest umożliwienie bezpiecznego cumowania jednostek w basenach o głębokości od 2 m do 2,5 m w zależności od nabrzeża oraz ochrona przed nadmiernym falowaniem wewnątrz akwenu portowego.

W toku jest natomiast przetarg na przebudowę portu rybackiego we Fromborku. Do 20 września chętni mogą składać oferty. Celem projektowanej przebudowy jest poprawa złego stanu konstrukcji hydrotechnicznych oraz powiększenie basenu portowego, które wpłynie na zwiększenie ilości miejsc postojowych oraz poprawi bezpieczeństwo ruchu jednostek. 

Agnieszka Libudzka 

Fot.: UMWP 

-6 Państwo z dykty
A na zdjęciu symbol Państwa PiS, czek z dykty. Bo propaganda sukcesu jest najważniejsza.
16 wrzesień 2021 : 10:38 Jato | Zgłoś
+3 Na fotce widzę, jak państwowa, wyspecjalizowana instytucja, jaką jest Urząd Morski w Gdyni - otrzymuje pieniądze od... samorządu.
To taki znak czasu. I jakości państwowych, wyspecjalizowanych instytucji.
16 wrzesień 2021 : 19:11 Jerry Rowiński | Zgłoś
0 A we Fromborku, po przebudowie - nadal tylko toalety Toy-toy...
Pozostaje kompletnie niezrozumiałe, dlaczego projekt przebudowy portu we Fromborku całkowicie pomija stworzenia jakiegokolwiek zaplecza sanitarnego dla załóg jednostek cumujących w porcie i turystów.
Widoczny w materiałach przetargowych szczegółowy projekt przewiduje jedynie "dwa miejsca na "toalety przenośne"...
Czyli mimo wyprostowania i budowy od nowa całego nabrzeża zachodniego i jego uzbrojenia w przyłącza energetyczne i wodne - w porcie nie będzie gdzie zrobić siku. Pod tym względem - to porażka!
16 wrzesień 2021 : 19:03 Jerry Rowiński | Zgłoś
+1 Inne porty Zalewu mają dostępne dla załóg współczesne węzły sanitarne, a we Fromborku...
.... nawet po przebudowie - musi być nadal żałosna, żenująca prowizorka...
16 wrzesień 2021 : 19:06 Jerry Rowiński | Zgłoś

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Zaloguj się

1 1 1 1

Źródło:

Newsletter