Żegluga

Rusza wyczekiwana inwestycja przeciwpowodziowa rejonie Dolnej Odry. Dziś Wody Polskie podpisały umowę z wykonawcą na przebudowę mostu kolejowego w Podjuchach na rzece Regalicy. To krok w stronę realizacji jednego z najważniejszych zadań, które zwiększą ochronę przeciwpowodziową. Modernizacja obiektu umożliwi sprawną pracę lodołamaczy, które zapewniają zimową osłonę w rejonie.

Z okazji podpisania umowy zorganizowano konferencję prasową z udziałem wiceministra infrastruktury Marka Gróbarczyka oraz prezesa Wód Polskich Przemysława Dacy.

Dziś odbywa się niezwykle ważne wydarzenie, na które czekaliśmy blisko 30 lat. Ta inwestycja zwiększa bezpieczeństwo powodziowe oraz otwiera dostęp do żeglugi śródlądowej dla Szczecina. Stary most utrudniał akcje lodołamania i uniemożliwiał żeglugę na Odrze. Dzięki modernizacji zapewnimy mieszkańcom skuteczniejszą ochronę przeciwpowodziową w okresie zimowym, a także zyskamy pierwszy w pełni sprawny tor żeglugowy łączący Morze Bałtyckie z Morzem Północnym – powiedział wiceminister Gróbarczyk.

Most w Podjuchach jest symbolem. Wszyscy walczyliśmy o to, żeby podnieść ten obiekt. Można powiedzieć, że wzięliśmy sprawy w swoje ręce. To kluczowa inwestycja dla ochrony przeciwpowodziowej Szczecina o wartości blisko 350 mln zł! – podkreślił prezes Daca.

Tegoroczny sezon zimowy pokazał, jak potrzebna jest sprawna i dynamiczna możliwość przekraczania kolejnych odcinków Szczecińskiego Węzła Wodnego, dlatego przebudowa mostu kolejowego na Regalicy, razem z modernizacją floty lodołamaczy, jest priorytetowym zadaniem z punktu widzenia zapewnienia kompleksowego systemu ochrony przeciwpowodziowej w regionie Dolnej Odry. Inwestycja ma strategiczne znaczenie dla żeglugi w Szczecińskim Węźle Wodnym. Po zakończeniu prac powstanie nowy, dwutorowy most kolejowy o prześwicie pionowym wynoszącym 6,20 m i szerokości szlaku żeglownego pod mostem wynoszącej 50 m, co jest istotne dla zwiększenia działań mających na celu ochronę przeciwpowodziową w Szczecinie i skuteczne prowadzenie polsko-niemieckiej akcji lodołamania.

W ramach inwestycji częściowo rozebrany zostanie stary oraz wybudowany będzie nowy most na Regalicy, przebudowana zostanie stacja Szczecin Podjuchy, a także rozebrana stara infrastruktura kolejowa. Prace obejmą m.in.: rozbiórkę trzech stałych przęseł istniejącego mostu kolejowego, wraz z podporami oraz budowę nowego mostu kolejowego. Dodatkowo zaplanowana jest budowa wiaduktu kolejowego w ciągu ul. Szklanej, murów oporowych na dojazdach do mostu kolejowego na prawym brzegu Regalicy, przejścia podziemnego wraz z prowadzącymi do niego schodami oraz windami. Dotychczasowa nastawnia zostanie rozebrana, a w jej miejscu powstanie nowy budynek. Istotnym elementem jest też przebudowa przejazdów kolejowo-drogowych, co ma przede wszystkim poprawić bezpieczeństwo. Zmieni się również otaczająca infrastruktura m.in. oświetleniowa, drogowa, czy wodociągowa.

Obecny stan obiektu charakteryzuje się niskim prześwitem pionowym przęsła stałego, co bardzo ogranicza możliwości żeglugi śródlądowej. Jedynie podnoszenie zwodzonego przęsła umożliwia przepływ barek, jednostek technicznych i lodołamaczy, których akcje są utrudnione. Czynność ta jest jednak pracochłonna, wymaga dużego nakładu pracy i daje zaledwie 12,73 m szerokość szlaku żeglownego pod przęsłem zwodzonym. Przestarzała konstrukcja mostu powoduje też wzajemne ograniczenia pomiędzy przewozami kolejowymi, a żeglugą śródlądową. Ruch pociągów musi być zatrzymany na czas otwarcia przęsła zwodzonego mostu, po to aby umożliwić ruch statkom pod mostem. Z kolei ruch żeglugowy pod mostem jest zatrzymany na czas, kiedy przęsło mostu jest opuszczone, aby umożliwić wykonywanie przewozów kolejowych. W przypadku transportu kolejowego, znaczną niedogodnością jest też zbyt mała przepustowość jednotorowego mostu kolejowego.

Wartość inwestycji wynosi ponad 347 mln zł, a wykonawcą zadania jest firma Budimex. Budowa nowego mostu kolejowego w km 733,7 rzeki Regalicy wraz z infrastrukturą towarzyszącą, realizowana jest w ramach Projektu Ochrony Przeciwpowodziowej w Dorzeczu Odry i Wisły (POPDOW) ‒ „Zadanie 1B.5 ‒ Przebudowa mostów w celu zapewnienia minimalnego prześwitu”, finansowanego przez Bank Światowy oraz Bank Rozwoju Rady Europy. Realizatorem zadania będzie Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Szczecinie PGW Wody Polskie. Zakończenie inwestycji planowane jest na czwarty kwartał 2023 roku.

W ramach całości projektu zaplanowano szereg działań, które mają wzmocnić ochronę przeciwpowodziową miejscowości położonych wzdłuż Środkowej i Dolnej, m.in. Szczecina, Słubic i Gryfina. Zaplanowane prace obejmą też budowę i modernizację istniejących obwałowań rzeki, usprawnią przepływ wód powodziowych oraz kry w okresach zagrożenia zatorami lodowymi. Istniejący wał przeciwpowodziowy wzdłuż Odry zostanie wzmocniony oraz poszerzony, a w okolicy Słubic powstanie nowy odcinek wału zabezpieczający miasto przed powodzią.

rel (Wody Polskie)

Fot.: Wody Polskie

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Zaloguj się

1 1 1 1
Waluta Kupno Sprzedaż
USD 4.4956 4.5864
EUR 4.6217 4.7151
CHF 4.7769 4.8735
GBP 5.4572 5.5674

Newsletter