Żegluga

18 czerwca odbyło się oficjalne przyjęcie do służby dwóch z czterech nowych lodołamaczy budowanych w ramach unijnego projektu pn. „Budowa lodołamaczy dla RZGW Gdańsk” dofinansowanego z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, którego celem jest zbudowanie specjalistycznych jednostek pływających przeznaczonych do akcji łamania lodów na Dolnej Wiśle.

Lodołamacz czołowy Puma oraz liniowy Narwal pomyślnie przeszły testy w warunkach zimowych i podjęły służbę na Dolnej Wiśle.

Jest to kolejny etap do wymiany, unowocześnienia floty i do budowania silnych Wód Polskich, silnej administracji morskiej, wyposażonej w sprzęt i w ludzi. Bardzo się cieszę, że mamy odpowiednie jednostki aby nie dopuścić, zminimalizować skutki powodzi zatorowej– podkreślił Grzegorz Witkowski, podsekretarz stanu w Ministerstwie Infrastruktury. Wcielenie tych dwóch, a perspektywie łącznie czterech, jednostek ma olbrzymie znaczenie dla ochrony przeciwpowodziowej dolnego biegu Wisły.

Podstawowym zadaniem lodołamaczy jest wyłamanie odpowiednio szerokiej rynny w lodzie, umożliwiają-cej swobodny odpływ kry, co zapobiega powstawaniu zatorów lodowych, a także chroni infrastrukturę rzeczną przez uszkodzeniem.

Czas najwyższy żeby wprowadzić nowe technologie. Zarówno jeśli chodzi o rozwiązania kadłubowe, ale także wszelkie systemy łączności, nawigacyjne wiążące się z tym, żeby komfort pracy, ale przede wszystkim bezpieczeństwo załóg i efektywność akcji lodołamania były jak najlepsze – podkreślił Krzysztof Woś, za-stępca Prezesa Wód Polskich.

Obecnie, oprócz dwóch nowych, RZGW w Gdańsku dysponuje pięcioma lodołamaczami starszej (trzeciej) generacji: czołowym - Tygrysem (rok budowy 1984) oraz liniowymi: Rekinem (1991 r.), Orką (1991r.), Foką (1988r.) i Żbikiem (1989r). Są to statki już wyeksploatowane wieloletnią służbą, utrzymywane w dobrym stanie technicznym dzięki ofiarnym staraniom załogi. Nowych lodołamaczy będzie w sumie cztery - jeden czołowy: Puma i trzy liniowe: Narwal, Manat i Nerpa.

Nasze nowe lodołamacze to przede wszystkim silne i zwrotne maszyny, które mają nam zapewnić bez-pieczeństwo, kiedy będzie to potrzebne. Muszą być utrzymywane w pogotowiu przez ich niezawodne zało-gi, zarówno zimą, by chronić nas przed zatorami lodowymi jak i w pozostałe pory roku kiedy mogą być użyte do działań ratowniczych. Budując nowe lodołamacze kupujemy pewność i spokój, że moc ich silników będzie po naszej stronie. Na to warto wydać pieniądze – zaznaczył podczas uroczystość Andrzej Winiarski, dyrektor RZGW w Gdańsku.

Zamontowane na nowych lodołamaczach wyposażenie umożliwi dostosowanie ich do dodatkowych funkcji i zadań. Przewidziano zainstalowanie urządzeń do sondowania dna koryta rzecznego. Statki te będą mogły pełnić funkcje holowników, jak również czynności ratownicze. Dla pełnienia roli holowniczej lodołamacz są wyposażone w hak oraz dodatkowy osprzęt wymagany dla bezpiecznego holowania. Dla funkcji gaszenia pożarów przewidziano przyłącza na pokładzie dla zasilania instalacji gaśniczej. Jednostka będzie mogła zwalczać rozlewy ropopochodne poprzez możliwość zainstalowania na pokładzie bębna z zaporą.

Projekt dofinansowany jest, w wysokości 85 proc., z Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjne-go Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 (POIŚ), Priorytet II, „Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu”, Działanie 2.1 „Adaptacja do zmian klimatu wraz z zabezpieczeniem i zwiększeniem odpor-ności na klęski żywiołowe, w szczególności katastrofy naturalne oraz monitoring środowiska”.

Budżet projektu to 74 mln zł.

Dane techniczne jednostek:

Lodołamacz czołowy:

- Długość całkowita Lc = 33.45 m;
- Szerokość całkowita Bc = 8.1 m;
- Zanurzenie maksymalne Tmax = 2.0 m;
- Silnik główny 1044 kW (1400KM);
- Napęd: śruba nastawna;
- Uciąg na palu min. 10 T;
- Wyporność przy zanurzeniu projektowym 175 t.

Lodołamacz liniowy:

- Długość całkowita Lc = 28.07 m;
- Szerokość całkowita Bc = 7.07 m;
- Zanurzenie maksymalne Tmax = 1.70 m;
- Silnik główny spalinowy o mocy 597 kW (800KM);
- Napęd: śruba stała;
- Uciąg na palu min. 6 T;
- Wyporność przy zanurzeniu projektowym 132 t.

rel (RZGW w Gdańsku)

Fot.: mat. pras. RZGW w Gdańsku

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Zaloguj się

1 1 1 1

Newsletter