Żegluga

Nowelizacja ustawy o zapobieganiu zanieczyszczania morza przez statki wchodzi w życie 1 stycznia. Nowe przepisy mają m.in. chronić morskie ekosystemy czy zapobiegać wprowadzaniu groźnych dla człowieka bakterii chorobotwórczych i gatunków inwazyjnych z wód balastowych statków. 

Przepisy opracowano, by wprowadzić wymogi międzynarodowej konwencji o kontroli i postępowaniu ze statkowymi wodami balastowymi i osadami (konwencji BWM - Ballast Water Management), przyjętej w Londynie 13 lutego 2004 r.

Nowela określa m.in. do których statków stosuje się przepisy dotyczące postępowania z wodami balastowymi, a także standardy postępowania z wodami balastowymi (chodzi m.in. o zakaz zrzutu wód balastowych na polskich obszarach morskich, chyba że wody te zostały poddane obróbce zgodnie ze standardami określonymi w konwencji BWM). Przepisy będą też odnosić się do odbioru osadów ze zbiorników balastowych w stoczniach i terminalach, gdzie odbywa się czyszczenie i naprawa zbiorników balastowych.

Ustanowienie przepisów w zakresie przeglądów i certyfikacji umożliwi armatorom statków o polskiej przynależności uzyskanie kompletu wymaganych konwencją BWM dokumentów i tym samym wykazanie zgodności z jej wymogami podczas wizyt w portach państw stron konwencji. Ma to usprawnić m.in. procedury inspekcyjne i zapobiec ewentualnym opóźnieniom statków.

Łukasz Pawłowski 


Więcej o zagrożeniach wynikających z przenoszenia w wodach balastowych statków groźnych mikroustrojów i gatunków inwazyjnych czytaj w numerze 2/2019 miesięcznika POLSKA NA MORZU, do nabycia w naszym sklepie:

POLSKA NA MORZU NR 2/2019

 

Zrzut wody balastowej
Zrzut wody balastowej
1 1 1 1

Źródło:

Newsletter