Żegluga

Producent m.in. wyposażenia okrętowego Alfa Laval podpisał umowę z Polską Żeglugą Morską ze Szczecina i szwajcarskim armatorem Nova Ship Tech SA (Nova Marine Carriers) na dostawę systemów uzdatniania wody balastowej trzeciej generacji. W ramach kontraktu Alfa Laval dostarczy kilkadziesiąt systemów na statki armatorów, z których zdecydowana większość charakteryzuje wysoka wydajność - rzędu ponad 1000 m³/h przepływu.

Chodzi o systemy uzdatniania wód balastowych czyli oczyszczania ich z materiału biologicznego (małych ryb, ikry, innych zarodków, drobnych organizmów żywych) w taki sposób, by transfer wód balastowych pomiędzy różnymi regionami świata, w których znajduje się statek, nie przyczyniał się do rozsiewania gatunków obcych dla danego akwenu, w którym gatunki te, przeniesione w zbiornikach balastowych z innego rejonu, mogą okazać się inwazyjnymi - szkodliwymi, a nawet destrukcyjnymi dla lokalnych ekosystemów.

– Wiodący gracze na rynku, tacy jak Polska Żegluga Morska (Polsteam) i Nova Ship Tech SA, z przekonaniem dążą do modernizacji istniejących statków przez montaż (retrofitting) systemów uzdatniania wody balastowej - przyznał Anders Lindmark, dyrektor Alfa Laval PureBallast. – W świetle ostatnich zaleceń władz są zainteresowani nie tylko odpowiednią technologią, ale także stabilnym partnerem, który będzie w stanie wesprzeć ich na dłuższą metę.

Umowy Alfa Laval z PŻM i Nova Marine Carriers są przejawem trendu wśród armatorów, którzy przerzucają się z pojedynczych instalacji od przypadku do przypadku na rozwiązania dla całych flot.

W ciągu ostatniego roku uściślenia dotyczące przepisów związanych z wodami balastowymi ułatwiły - i co ważniejsze - pozwoliły zachować szerszą, bardziej długoterminową perspektywę.

Umowa ze szczecińską firmą to rozwinięcie wcześniejszej współpracy i inwestycji w systemy PureBallast 3, którą zrealizowano w połowie 2017 roku. Po zainstalowaniu sześciu systemów, armator postanowił wyposażyć pozostałą część floty w systemy PureBallast 3. Łącznie będzie to 60 instalacji. 

Wszystkie systemy, które mają być zainstalowane na statkach PŻM mają mieć wysokie wydajności - obsługujące przepływy przynajmniej 1000 m³/h, a 16 z nich - ponad 2000 m³/h.

– To była kluczowa decyzja dla naszej firmy, podjęta w oparciu na długoterminowych czynnikach, takich jak ekonomika eksploatacji i bezpieczeństwo, pewność dostaw - przyznał Grzegorz Wardzyński, dyrektor działu technicznego Polsteam. – Wiedza, serwis i części będą miały decydujące znaczenie dla zapewnienia zgodności z przepisami w kolejnych latach eksploatacji naszych statków - mówił. – Dlatego też system PureBallast 3 jest właściwym wyborem do wyposażenia naszej floty.

W przypadku przedsiębiorstwa Nova Ship Tech SA, którego umowa obejmuje systemy uzdatniania wody balastowej dla 34 statków, duża elastyczność PureBallast 3 była głównym czynnikiem przy podejmowaniu decyzji. – Ingerencja w istniejący układ i systemy eksploatowanych statków jest znacznie bardziej złożona niż cały projekt budowy nowego statku - mówi Francesco Costagliola, kierownik techniczny Nova Ship Tech SA. - Alfa Laval PureBallast 3 ma kompaktową i wysoce elastyczną konstrukcję, która ułatwia montaż, a firma dysponuje przede wszystkim fachową wiedzą i sprawdzonymi procedurami operacyjnymi, które pozwalają dostosować się do każdego statku.

AL, PBS, rel (Alfa Laval)

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Zaloguj się

1 1 1 1

Newsletter