Żegluga

DFDS ma powody do zadowolenia. Popularny operator promowy i logistyczny zaprezentował wyniki za III kwartał 2017 r. Wiele wskazuje, że cały rok zakończy się dla duńskiej firmy rekordowym osiągnięciem.

W III kwartale 2017 r. firma DFDS odnotowała przychody w wysokości 3,9 miliarda koron duńskich (wzrost o 3,3 procent w porównaniu z rokiem ubiegłym). Armator odnotował też wskaźnik EBITDA na rekordowym, porównywalnym z ubiegłym rokiem poziomie – 980 milionów DKK (rezultat lepszy o 0,4 procent w porównaniu z analogicznym okresem roku ubiegłego).

Przewoźnik osiągnął wzrosty na wszystkich polach, jeśli chodzi o przewóz towarów. Pod tym względem wzrosty odnotowano w przewozach pomiędzy Wielką Brytanią a Europą kontynentalną i Skandynawią, a także w rejonie Morza Bałtyckiego. W obrębie samego tylko Morza Północnego udało się uzyskać 8-procentowy wzrost pod względem wielkości przewozów frachtowych, co znalazło odzwierciedlenie w wyniku finansowym. Przewoźnik poinformował też, że w przypadku przewozów pasażerskich wpływ na gorsze od oczekiwanych wyniki miały notowania funta oraz sytuacja na rynku norweskim.

Więcej >>>

PromySkat.pl

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Zaloguj się

1 1 1 1

Newsletter