Żegluga

W gmachu głównym Politechniki Wrocławskiej odbędzie się „Konferencja na rzecz Odry”, w formacie międzynarodowym. Wydarzenie jest organizowane z inicjatywy Pawła Hreniaka, wojewody dolnośląskiego.

W konferencji, w dniu 16 listopada br. o godzinie 10:00, weźmie udział Anna Moskwa - podsekretarz stanu w ministerstwie gospodarki morskiej i żeglugi śródlądowej, Thomas Webel – minister rozwoju regionalnego i transportu (Saksonia-Anhalt) oraz Petr Forman – doradca prezydenta Republiki Czeskiej.

Spotkanie będzie okazją do omówienia, w szerokim gronie przedstawicieli polskich, niemieckich i czeskich regionów przygranicznych – wyzwań i możliwości związanych z rozwojem transportu rzecznego dla gospodarki regionów.

Program konferencji obejmie m.in. debatę polskich województw, niemieckich krajów związkowych oraz Kraju Morawsko-Śląskiego w zakresie uwarunkowań rozwoju Odry, jak również dyskusję przedsiębiorstw i sektora pozarządowego, dotyczącą spraw związanych z sektorem żeglugi śródlądowej.

Spotkanie zakończy się podpisaniem przez wszystkich zainteresowanych uczestników – otwartego „Porozumienia na rzecz Odry”, w którym będzie wyrażone oparcie oraz oczekiwania regionów wobec rozwoju transportu rzecznego i rzeki Odry.

Wydarzenie organizowane jest pod patronatem Ministerstwa Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej, we współpracy z Unią Izb Łaby i Odry, Urzędem Żeglugi Śródlądowej we Wrocławiu oraz Wojewodami Zachodniopomorskim, Lubuskim, Opolskim.

rel (MGMiŻŚ)

Komentarze   

0 minus 20
no komend
09 listopad 2017 : 15:10 xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Odpowiedz | Cytuj | Zgłoś
+1 Kibic ODRY
Konferencja za konferencją. Potrzeba konkretnych działań. Odra może dać pracę wielu ludziom, w turystyce i w transporcie. Nic nie słychać o budowie nowych statków rzecznych,barek czy portów rzecznych. Wszyscy chcą dobrze a wychodzi...
09 listopad 2017 : 17:25 Piotrek Odpowiedz | Cytuj | Zgłoś