Żegluga

Trwa drugi etap modernizacji toru wodnego Świnoujście - Szczecin. Umacniane i przebudowywane są brzegi świnoujskich kanałów. Tor wodny ma uzyskać na dnie 120 m szerokości. Jego techniczna gotowość do pogłębienia do 12,5 m jest głównym celem tych prac.

Przypomnijmy, że w pierwszym etapie powstały nowe falochrony przy wyjściu Kanału Piastowskiego na Zalew Szczeciński, a także przebudowano umocnienia brzegowe po obu stronach tego kanału (na odcinku ok. 3 km toru).

Drugi etap modernizacji obejmuje przebudowę umocnień na brzegach pozostałego odcinka Kanału Piastowskiego oraz Kanału Mielińskiego (ponad 8 km toru wodnego). Prace rozpoczęte w lutym br. mają się zakończyć w połowie 2015 roku. Ich koszt to ok. 300 mln zł. Inwestycja Urzędu Morskiego w Szczecinie ma unijne dofinansowanie.

Roboty wymagają dużej ostrożności, gdyż są prowadzone na czynnym torze żeglugowym. Wykonawca musi też przestrzegać wielu zaleceń związanych z ochroną środowiska. Zakaz prac obowiązuje np. podczas migracji ryb. Ponadto, z terenu budowy ciągle usuwane są niewybuchy i przedmioty niebezpieczne.

– W tych pracach uczestniczy ponad 60 jednostek i 230 osób – poinformował na wtorkowej konferencji Piotr Bander, przedstawiciel wykonawcy – Energopolu Szczecin. – Trzeba wykonać przegląd minerski, ocenić znaleziska, a następnie je usunąć. Jest tego bardzo dużo. Do dziś zarejestrowaliśmy ponad 13 290 niebezpiecznych przedmiotów. Wydobyto przeszło 10 200 sztuk amunicji.

Wśród znalezisk są bomby głębinowe, elementy torped, miny, natrafiono nawet na całe składowisko niewybuchów (25 ton).

Prace modernizacyjne obejmują czyszczenie dna i skarp podwodnych, prowadzone są też roboty pogłębiarskie, a po wyprofilowaniu skarp umacnia się je narzutem kamiennym. Obecnie na torze wodnym pracują cztery specjalistyczne pogłębiarki, a kilkanaście koparek używanych jest przy układaniu granitowego narzutu.

– W brzegi wbudowaliśmy już ok. 60 tys. ton kamienia – dodał P. Bander.

Wykonawca zamierza kontynuować roboty również zimą, jeśli tylko pozwoli pogoda.

Jak poinformowała Elżbieta Buszyńska, kierownik Zespołu ds. Inwestycji Unijnych w Urzędzie Morskim w Szczecinie, intensywnie przygotowywany jest trzeci etap modernizacji toru, czyli przebudowa brzegów w rejonie Polic i Szczecina. Na razie są to prace nad dokumentacją (środowiskową, studium wykonalności itp.).

(ek)

Fot.: UMS

1 1 1 1

Źródło: