Żegluga

Podstawowym celem inwestycji jest zapewnienie jeszcze większego bezpieczeństwa przeciwpowodziowego mieszkańcom województwa zachodniopomorskiego. Wody Polskie sukcesywnie realizują kolejne zadania inwestycyjne, które usprawniają akcje lodołamania, zabezpieczają wały przeciwpowodziowe i odnawiają zdewastowane urządzenia hydrotechniczne.

Wczoraj, tj. 7 września w Zachodniopomorskim Urzędzie Wojewódzkim podpisano umowę na roboty budowlane w związku z realizacją „Kontraktu 1A.2 Zabezpieczenie przeciwpowodziowe miejscowości Gryfino, Ognica i Piasek nad rzeką Odrą. Modernizacja Polderu Marwickiego etap III – modernizacja stacji pomp Krajnik”, który jest częścią realizowanego przez Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Projektu Ochrony Przeciwpowodziowej Dorzecza Odry i Wisły (POPDOW) współfinasowanego przy udziale międzynarodowych instytucji finansowych, w tym Międzynarodowego Banku Odbudowy i Rozwoju (Bank Światowy) i Banku Rozwoju Rady Europy oraz Budżetu Państwa.

Celem inwestycji jest podniesienie poziomu ochrony przeciwpowodziowej obszarów, na których realizowane będą zadania, co będzie stanowiło uzupełnienie ogólnokrajowego systemu ochrony przeciwpowodziowej. Jak mówił Wojewoda Zachodniopomorski Zbigniew Bogucki, to kolejny krok poprawiający bezpieczeństwo przeciwpowodziowe mieszkańców naszego regionu.

Ostatniej zimy przekonaliśmy się, że to nie jest tak, że lodu już nie będzie i nie ma żadnych zagrożeń z tym związanych. Byliśmy na Odrze zimą, gdy polskie i niemieckie jednostki pracowały na rzece, by Odra nie zalewała terenów na których mieszkają ludzie, na których prowadzone są rozmaite inwestycje. Spotykamy się we wrześniu, to jest dobry czas, by przygotowywać się do sezonu zimowego. Myślimy, co będzie za kilka miesięcy, nie chcemy, by nic nas zaskoczyło. Prowadzimy bardzo przemyślaną politykę jeżeli chodzi o inwestycje przeciwpowodziowe – mówił Zbigniew Bogucki, wojewoda zachodniopomorski.

Realizacja kontraktu zaplanowana jest na 20 miesięcy a prace obejmą cztery odrębne lokalizacje na terenie województwa zachodniopomorskiego w powiecie gryfińskim. W miejscowości Piasek – działania będą polegały na budowie ok. 1500 m wału przeciwpowodziowego, w tym ok 700 m w postaci mobilnej zapory, która będzie montowana w przypadku zbliżającego się zagrożenia. Zaplanowana jest również modernizacja nabrzeża przeznaczonego do cumowania lodołamaczy, co przyczyni się do usprawnienie prowadzonych działań przeciwpowodziowych związanych z zatorami lodowymi na rzece Odrze – mówił Marek Duklanowski, dyrektor Wód Polskich w Szczecinie.

W miejscowości Krajnik wyremontowana zostanie mocno sfatygowana stacja pomp. To wielkie zadanie, szczególnie w przypadku cofki, gdy następuje mocne zwiększenie poziomu wody. Gdyby nie ponad 100 pomp w całym regionie, to wiele terenów rolniczych znajdowałoby się regularnie pod wodą – dodał dyrektor Duklanowski.

Samorządowcy podkreślali, że inwestycje Wód Polskich to zadania perspektywiczne: - Cieszymy się, że ktoś myśli o tym, co się będzie działo za 10-20 lat. To zadania, które mają charakter wręcz pokoleniowy – mówił Tomasz Miler, wiceburmistrz Gryfina.

Inwestorem przedsięwzięcia jest Państwowe Gospodarstwo wodne Wody Polskie – Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Szczecinie. Wyłonionym po przeprowadzeniu procedury przetargowej Wykonawcą jest Keller sp. z o. o.Nadzór nad inwestycją realizowany jest pod przewodnictwem lidera konsorcjum Sweco Polska
sp. z o.o.

Roboty budowlane rozpoczną się we wrześniu 2021r., a zakończenie Kontraktu zaplanowano na kwiecień 2023 r.

rel (Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Szczecinie)

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Zaloguj się

1 1 1 1
Waluta Kupno Sprzedaż
USD 4.4211 4.5105
EUR 4.6616 4.7558
CHF 4.6132 4.7064
GBP 5.4337 5.5435

Newsletter