Żegluga

W Szczecinie zostało zawarte porozumienie pomiędzy PKP Polskimi Liniami Kolejowymi S.A. a Państwowym Gospodarstwem Wodnym Wody Polskie – Regionalnym Zarządem Gospodarki Wodnej w Szczecinie. Strony będą współpracować w zakresie przebudowy torów (dojazdu) do nowego mostu kolejowego nad Odrą w Kostrzynie na linii Tczew – Kostrzyn nr 203. Współpraca będzie prowadzona w ramach rządowego Projektu Ochrony Przeciwpowodziowej w Dorzeczu Odry i Wisły.

W poniedziałek, 30 grudnia zostało podpisane porozumienie w sprawie współpracy pomiędzy Państwowym Gospodarstwem Wodnym Wody Polskie – Regionalnym Zarządem Gospodarki Wodnej w Szczecinie oraz PKP Polskimi Liniami Kolejowymi S.A., w ramach realizacji rządowego Projektu Ochrony Przeciwpowodziowej w Dorzeczu Odry i Wisły, w zakresie przebudowy granicznego mostu kolejowego na Odrze miedzy Polską a Niemcami (w km 615,1 w ciągu linii kolejowej nr 203 Tczew – Kostrzyn wraz z infrastrukturą kolejową od km 341,00 do km 342,453). Jest to jedna z najważniejszych inwestycji infrastrukturalnych w ramach projektu POPDOW realizowanego przez Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Szczecinie. Realizacja tego zadania w znaczący sposób przyczyni się do poprawy funkcjonalności mostu kolejowego, będzie to wielkie ułatwienie dla organów koordynujących polsko-niemiecką akcję lodołamania. Inwestycja przyczyni się do wzmocnienia zdolności instytucjonalnych administracji publicznej do skutecznego ograniczania skutków powodzi.

– Północne części Polski narażone są przede wszystkim na powodzie zatorowe, na Odrze i na Wiśle w ujściowych odcinkach tworzą się zatory lodowe i jedynym skutecznym przeciwdziałaniem takiemu zjawisku jest łamanie lodu. Skuteczna praca naszych jednostek będzie możliwa tylko przy odpowiednich parametrach eksploatacyjnych. To kwestia głębokości, szerokości i wysokości szlaku żeglownego. Z punktu widzenia warunków nawigacyjnych most jest przeszkodą nawigacyjną, którą trzeba pokonać. Poprawiamy warunki pracy lodołamaczy, ale i innym statkom, które pływają po Odrze. Przebudowa mostów jest więc istotnym zadaniem realizowanym przez naszą instytucje – mówi Krzysztof Woś, Wiceprezes Wód Polskich.

– To jedno z dwóch najważniejszych porozumień podpisywanych między Wodami Polskimi, a PKP PLK. Nasza umowa dotyczy przebudowy mostu kolejowego, który znajduje się po polskiej stronie Odry, potrzebny jest większy prześwit pomiędzy lustrem wody, a dolnym przęsłem mostu. Robimy to by usprawnić kwestie związane np. z akcją lodołamania – mówi Marek Duklanowski, dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej PGW Wody Polskie w Szczecinie. Podczas konferencji zapowiedziano także podpisanie kolejnej umowy – dotyczącej budowy mostu kolejowego w Podjuchach. Projekt jest realizowany w ramach tego samego programu inwestycyjnego.

Z ramienia PKP PLK podczas konferencji głos zabrał Arnold Bresch, członek zarządu ds. realizacji inwestycji PKP PLK. – Planujemy zamknięcie tej przeprawy pod koniec przyszłego roku, w listopadzie wykonawca będzie dysponował pozwoleniem na budowę, a następnie rozpocznie się realizacja prac, których koszt szacowany jest na 200 milionów złotych – mówił przedstawiciel PKP PLK.

Realizacja projektu, który jest przedmiotem porozumienia między Wodami Polskimi, a PKP PLK zakłada:

• Przebudowę obiektu inżynierskiego, mostu kolejowego na rzece Odrze na wysokości Kostrzyna nad Odrą w ciągu linii kolejowej nr 203 Tczew-Kostrzyn. Projekt i budowa nowego obiektu mostowego są realizowane przez stronę niemiecką.
• Dostosowanie infrastruktury kolejowej odcinka dojazdu do mostu do nowych parametrów wysokościowych mostu, które są wynikiem prac skonsultowanych pomiędzy interesariuszami projektu. Celem jest zapewnienie odpowiednich parametrów światła poziomego i pionowego mostu umożliwiających skuteczne prowadzenie zimowej akcji lodołamania na Odrze. Dostosowanie polskiej infrastruktury do parametrów mostu również jest zadaniem przewidzianym w harmonogramie realizacji.

Przedstawiciele PKP Polskich Linii Kolejowych S.A. oraz Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Szczecinie omówili już wariant techniczny dojazdu do nowego mostu, m.in. zapewnienie dostosowania dojazdu do przyjętej wysokości mostu. Obiekt będzie miał wysokość zapewniającą, sprawną komunikację na rzece - wymaganą V klasę żeglowności wg wymogów europejskich.

rel (Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Szczecinie)

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Zaloguj się

1 1 1 1
Waluta Kupno Sprzedaż
USD 4.2888 4.3754
EUR 4.6599 4.7541
CHF 4.6485 4.7425
GBP 5.3111 5.4183

Newsletter