Żegluga

W poniedziałek, 13 maja, przy nabrzeżu Bulwar Chrobrego nad Odrą odbyła się plenerowa konferencja na temat inwestycji "Modernizacja toru wodnego Świnoujście - Szczecin do głębokości 12,5 m". Konferencję otworzył briefing prasowy z udziałem Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej, Marka Gróbarczyka, oraz Dyrektora Urzędu Morskiego w Szczecinie, Wojciecha Zdanowicza, a także wojewody zachodniopomorskiego Tomasza Hinca, posłów Leszka Dobrzyńskiego i Artura Szałabawki.  

Jak podkreślono - modernizacja toru wodnego Świnoujście-Szczecin do głębokości 12,5 m, to kluczowa dla rozwoju regionu inwestycja, która umożliwi zawijanie do szczecińskiego portu statków o większym zanurzeniu i z prawie dwukrotnie większym ładunkiem.

Dzięki pogłębieniu toru wodnego do 12,5 m maksymalne dopuszczalne zanurzenie statków zawijających do Szczecina zwiększy się do wartości ok. 11,0 m (obecnie jest to 9,15 m), a co za tym idzie, zapewniona zostanie dostępność szczecińskiego portu dla określonej grupy dużych statków i brak będzie konieczności ich odlichtunku w Świnoujściu przed dalszą drogą do szczecińskiego portu. Dla przykładu, statek, który w tej chwili wchodzi z ładunkiem ok. 20 tys. ton, po pogłębieniu toru będzie mógł wejść z ładunkiem prawie dwukrotnie większym.

Podczas konferencji zaprezentowano stan zaawansowania prac w poszczególnych elementach projektu. Wykonawca zakończył już wstępne badania geotechniczne i, po uzyskaniu zatwierdzenia projektu przez ministra właściwego do spraw środowiska, będzie mógł przystąpić do właściwych badań geologicznych toru.

Przez cały czas prowadzone są także badania ferromagnetyczne. Wkrótce wykonawca rozpocznie wydobywanie obiektów potencjalnie niebezpiecznych w rejonie północnego odcinka toru. Roboty będą prowadzone we współpracy z Marynarką Wojenną. Trwają również prace dotyczące uzgadniania koncepcji projektowej.

Podwykonawcą inwestycji, opracowującym dokumentację projektową, jest konsorcjum firm Projmors Biuro Projektów Budownictwa Morskiego Sp. z o.o., Tractebel Engineering SA oraz International Marine and Dredging Consultants. Zgodnie z harmonogramem, pozwolenie na budowę wykonawca powinien otrzymać pod koniec lipca tego roku.

Od września ubiegłego roku, w obszarze inwestycji trwają czynności inżyniera kontraktu, związane z prowadzeniem monitoringu przyrodniczego. Przedmiotem badań monitoringu przyrodniczego inwestycji i jej oddziaływania na otoczenie objęte są m.in. ornitofauna, ichtiofauna, a także ssaki, płazy, fitoplankton, zooplankton i makrobentos (osad denny). Obszar badań obejmuje punkty badawcze i referencyjne, które rozciągają się od strefy przybrzeżnej Zatoki Pomorskiej (Bałtyk Południowy) poprzez Zalew Szczeciński i Roztokę Odrzańską po Odrę Zachodnią.

Dla przypomnienia, ta długo wyczekiwana przez całą szczecińską branżę gospodarki morskiej inwestycja obejmuje pogłębienie toru wodnego Świnoujście - Szczecin do 12,5 m, na odcinku ok. 62 km, z równoczesnym jego poszerzeniem do 100 m oraz m.in. przebudowę skarp brzegowych, pogłębienie i poszerzenie obrotnic dla statków, a także budowę dodatkowych konstrukcji hydrotechnicznych, w postaci dwóch sztucznych wysp na Zalewie Szczecińskim, które powstaną z urobku wydobytego podczas prac czerpalnych.
Zakresem projektu objęto również modernizację obiektów Bazy Oznakowania Nawigacyjnego w Szczecinie.

Więcej szczegółów w prezentacji pod tekstem.

Projekt jest realizowany przy współudziale środków Unii Europejskiej, w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020, a jego całkowita wartość wynosi ok. 1,4 mld złotych.

Pre-umowę na realizację projektu Urząd Morski w Szczecinie zawarł z Centrum Unijnych Projektów Transportowych w czerwcu 2016 roku, rok później został złożony wniosek o dofinansowanie, a w grudniu 2017 roku podpisano z CUPT-em umowę o dofinansowanie projektu. We wrześniu 2018 roku podpisany został kontrakt z wykonawcą robót budowlanych i pogłębiarskich, wyłonionym w ramach przeprowadzonej procedury przetargowej, którym zostało belgijsko-holenderskie konsorcjum firm Dredging International nv i Van Oord Dredging and Marine Contractors bv. Wartość kontraktu to ponad 1 mld 336 mln złotych, a termin wykonania prac to 42 miesiące od momentu podpisania umowy. Inwestycja jest realizowana w trybie "Zaprojektuj i zbuduj".

rel (Urząd Morski w Szczecinie, Zachodniopomorski Urząd Wojewódzki w Szczecinie)

 

+1 1,4 mld
To tak jak koszt przekopu mierzei,kiedy wbicie lopaty?
14 maj 2019 : 07:15 Stary kolejarz | Zgłoś
+5 tor
W założeniu zmodernizowany tor wodny miał umożliwić wejście do Szczecina kontenerowców o długości do 240m i pojemności ładunkowej do 4 tysięcy TEU. To w Szczecinie miał powstać wielki terminal kontenerowy. Niestety życie spłatało psikusa. Zainteresowanie szczecińskim terminalem operatorów kontenerowców było i jest na poziomie bliski zeru, stąd też ciągły spadek przeładunku kontenerów. Największym jednak ciosem był technologiczny skok w budowie kontenerowców. Wraz z wprowadzeniem do eksploatacji coraz większych statków już w 2010 roku stało się jasne, że wielki terminal w Szczecinie nie ma sensu. Wymyślono więc mega terminal w Świnoujściu, tyle tylko, że tutaj uruchomiony został w 2014 roku terminal kontenerowy OT Logistics na 100 tys. TEU z perspektywą na 200 tys. TEU, który od początku istnienia przeładował pewnie nie więcej jak 10 tysięcy TEU. To pokazuje bezsens budowy mega terminala w Świnoujściu,ale modernizację toru trzeba ukończyć.
14 maj 2019 : 09:24 andy | Zgłoś
0 Drożyzna i tanizna
Przekopanie Mierzei Wiślanej 880 mln zł - 1.3 km.
Pogłębienie toru SZ-Ś 1400 mln zl., ale aż 62 km! W tym również inwestycje towarzyszące - wyspy baza oznakowania...
Czy jest gdzieś księgowy, który wyjaśnił by czytelnikom na czym polega drożyzna przekopu Mierzei i "tanizna" pogłębienia toru (wobec drożyzny przekopu)?
14 maj 2019 : 10:35 Pies na Buraki | Zgłoś
-2 drożyzna
880 mln to były optymistyczne zapowiedzi ludzi PREZESA, teraz mówi się o 1300 mln PLN, a UE raczej nie dopłaci (natura 2000)
14 maj 2019 : 18:41 maciek2 | Zgłoś

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Zaloguj się

1 1 1 1
Waluta Kupno Sprzedaż
USD 4.444 4.5338
EUR 4.6156 4.7088
CHF 4.6771 4.7715
GBP 5.3356 5.4434

Newsletter