Żegluga

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Szczecinie PGW Wody Polskie w porozumieniu z organizacjami ekologicznymi i samorządami kontynuuje pracę nad koncepcją wielowariantowej przebudowy Węzła Wodnego na Kanale Jamneńskim. Celem działania jest przywrócenie zakłóconej przez poprzednie zadania inwestycyjne równowagi ekologicznej w Jeziorze Jamno i wypracowanie koncepcji inwestycyjnej, która zapewni możliwość pełnego korzystania z jeziora zarówno w celach rekreacyjnych jak i turystycznych z zachowaniem jego walorów ekologicznych i wysokiego poziomu bezpieczeństwa przeciwpowodziowego. 

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Szczecinie PGW Wody Polskie od kilku miesięcy zajmuje się opracowywaniem koncepcji przebudowy Węzła Wodnego na Kanale Jamneńskim. Jest to jedno z najpilniejszych zadań realizowanych obecnie przez instytucję. Budowa wrót sztormowych na Jeziorze Jamno doprowadziła do sytuacji zakłócenia równowagi ekologicznej na tym bardzo istotnym z punktu widzenia gospodarczego i turystycznego akwenie, na co uwagę zwracały organizacje ekologiczne i interesanci związani z Jeziorem Jamno. W porozumieniu z nimi oraz z lokalnymi samorządami m.im. Urzędem Miasta w Koszalinie, Urzędem Gminy w Mielnie, Urzędem Morskim w Słupsku, opracowywana jest koncepcja, która pozwoli na optymalne uwzględnienie wszystkich postulatów związanych z tym akwenem, a muszą zostać uwzględnione zagadnienia: ekologiczne, turystyczne, gospodarcze oraz przeciwpowodziowe. Bezpieczeństwo mienia i życia mieszkańców województwa zachodniopomorskiego pozostaje dla RZGW Szczecin priorytetem. Opracowywana jest więc „Koncepcja wielowariantowa przebudowy węzła wodnego na Kanale Jamneńskim", która ma wyłonić docelowe rozwiązanie techniczne węzła wodnego na Kanale Jamno.

W ostatnich miesiącach odbył się szereg spotkań z organizacjami ekologicznymi oraz podmiotami zainteresowanymi tematem. Sugestie uczestników spotkań zostały ujęte w planie, który obecnie jest kanwą do przygotowania koncepcji rozwiązania projektowego, który zostanie zaprezentowana zainteresowanym stronom losem jeziora Jamno w połowie marca 2019 roku.

rel (Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Szczecinie)

+6 Jamno
Trzeba by zajrzeć w papiery i sprawdzić : Kiedy , Kto zezwolił , Kto konsultował , Kto namaszczał wykonawcę i dlaczego nie poproszono UE o zgodę . Toż to też PRZEKOP ! Pan G. pewnie ma jasność w tym temacie .
26 luty 2019 : 10:11 ja cuś | Zgłoś

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Zaloguj się

1 1 1 1
Waluta Kupno Sprzedaż
USD 4.4211 4.5105
EUR 4.6616 4.7558
CHF 4.6132 4.7064
GBP 5.4337 5.5435

Newsletter